Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Franciszek apostołem w Ziemi Świętej

· W homilii na Zwiastowanie Pańskie patriarcha Twal mówił o zbliżającej się wizycie Papieża ·

Święta Rodzina źródłem siły do stawiania czoła wyzwaniom i zagrożeniom dla jedności

Nazaret, 26. Podróż, którą Papież odbędzie od 24 do 26 maja do Ziemi Świętej jest wizytą o «ogromnym znaczeniu», ponieważ Franciszek jest «apostołem miłości, pokoju, pojednania» i «przyjacielem ubogich, najbardziej uciśnionych». 

Nie mógł nie wspomnieć o zbliżającej się pielgrzymce Papieża łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal, który wczoraj w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, odprawianej w bazylice pod tym wezwaniem w Nazarecie, powiedział, że czeka z radością na tę wizytę, «apostolską i ekumeniczną, ważną i bogatą w znaczenie». Podróż ta odbędzie się po pięćdziesięciu latach od wizyty Pawła VI, który był – razem z patriarchą Atenagorasem – bohaterem historycznego spotkania, które «usunęło wiele przeszkód z drogi do jedności chrześcijan».

Twal podkreślił, że Papież spotka się z ekumenicznym patriarchą Bartłomiejem, wszystkimi patriarchami Jerozolimy i z katolickimi patriarchami Bliskiego Wschodu. «Franciszek – dodał następnie – uosabia rozbudzone sumienie i odważne słowo, które domaga się działania i daje świadectwo Chrystusowi. Z prostotą, uśmiechem i pokorą Franciszek, apostoł rodziny, obrońca jej praw, jej istnienia, od jej stworzenia po wieczność». Ojciec Święty «jest również apostołem wiary, która nie zna strachu ani zakłóceń. Przybywa tu jako pielgrzym, by połączyć się z nami w modlitwie». W Nazarecie, «miejscu świętym, miejscu mistycznego Zwiastowania, zjednoczeni ze Świętą Rodziną nie mamy się czego lękać» i «chcemy potwierdzić nasze wsparcie w obliczu tych wyzwań, a także naszą determinację, by stawić im czoło, by je przezwyciężyć z mocą Tego, kto zwyciężył świat i podeptał zło przez swój krzyż i zmartwychwstanie. Zachęcam zatem wszystkich synów i córki Ziemi Świętej, by udali się z pielgrzymką do Nazaretu, w tym roku poświęconym rodzinie, by brać wzór ze Świętej Rodziny». 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI