Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Europa zabarykadowana przed uchodźcami

· Nie ma porozumienia co do liczb, a Francja ustawia policję na granicy z Włochami ·

Policja francuska ustawiona w szyku w Mentonie, na granicy z Włochami, aby uniemożliwić wstęp setkom uciekinierów i migrantów obozujących w Ventimiglia, to jedynie ostatni z sygnałów coraz powszechniejszego w Europie nastawienia odnośnie do tej kryzysowej sytuacji. 

Sygnał tego, że górę biorą decyzje o odmowie i odrzuceniu, a nie postawy spójne z zasadami człowieczeństwa i solidarności, solennie potwierdzanymi we wszystkich oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej, a także w konstytucjach większości jej krajów. I jest to skądinąd sygnał potwierdzony przez projekt – przedstawiony dziś rano przez ANSA – końcowego dokumentu bliskiego szczytu europejskiego, który odbędzie się 25 i 26 czerwca – na zakończenie półrocznej prezydencji Łotwy w UE. W tekście przewiduje się, w chwili obecnej, „mobilizację wszystkich środków w celu promowania przyjęcia na powrót nielegalnych migrantów ekonomicznych w krajach ich pochodzenia i tranzytu”. Projekt pozostawia natomiast puste miejsce odnośnie do tego, co dotyczy innej części – mianowicie uchodźców i ubiegających się o azyl – którzy przyczyniają się do powstania bezpracedensowego strumienia osób starających się uciec przed wojną, prześladowaniami i głodem, napierających na „bramy” Europy, zwłaszcza na jej południowych wybrzeżach. Jak wiadomo, międzynarodowe konwencje nie pozwalają bowiem odepchąć osób posiadających miano lub status uchodźcy. Inna pusta przestrzeń w projekcie analizowanym przez ANSA dotyczy m.in. kwestii 20 tys. uchodźców – na wiele milionów – których trzeba przewieźć do Europy z obozów dla uchodźców w krajach trzecich.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI