Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ekumenizm wymaga nawrócenia

· Benedykt XVI zamyka Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ·

„Ekumenizm nie przyniesie trwałych owoców, jeśli nie będą mu towarzyszyły konkretne gesty nawrócenia”. Tak powiedział Benedykt XVI, który przewodniczył w piątek po południu, 25 stycznia, w bazylice św. Pawła za Murami, drugim Nieszporom w święto Nawrócenia Apostoła. W obecności licznych przedstawicieli Kościołów i Wspólnot kościelnych Papież wezwał do tego, by nie zaniedbywać ani nie minimalizować „spraw doktrynalnych, które wciąż nas dzielą”, lecz aby podejmować je „z odwagą, w duchu braterstwa i wzajemnego szacunku”. Wskazując na to, że „w dzisiejszym społeczeństwie orędzie chrześcijańskie coraz mniej wpływa na życie osobiste i wspólnotowe”, Ojciec Święty stwierdził, iż „dzisiaj ogromnie potrzebujemy pojednania, dialogu i wzajemnego zrozumienia, nie w sensie moralizatorskim, lecz właśnie w imię chrześcijańskiego autentyzmu, aby to orędzie było coraz bardziej obecne w rzeczywistości naszych czasów”. Benedykt XVI na zakończenie przypomniał o doniosłości „ekumenizmu duchowego” i zapewnił o modlitwie „za wszystkich chrześcijan w Indiach, którzy stają niekiedy przed wyzwaniem dawania świadectwa wiary w trudnych sytuacjach”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI