Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ekumenizm w czasach nowej ewangelizacji

· Benedykt XVI do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan ·

Benedykt XVI, przemawiając do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, których przyjął na audiencji w czwartek rano, 15 listopada, w Sali Klementyńskiej, zwrócił uwagę na „bardzo ścisły związek między obowiązkiem ewangelizacji a przezwyciężaniem podziałów istniejących wśród chrześcijan”.

Członkom, konsultorom i współpracownikom tej dykasterii, obradującym w tych dniach na zgromadzeniu poświęconym właśnie kwestii nowej ewangelizacji, Papież przypomniał, że „nie da się postępować autentyczną drogą ekumeniczną, jeżeli ignoruje się kryzys wiary obejmujący rozległe regiony planety”.  W tym sensie „duchowe ubóstwo wielu współczesnych ludzi, którzy nie postrzegają już jako braku nieobecności Boga w swym życiu, stanowi wyzwanie dla wszystkich chrześcijan” i wymaga od nich, by potrafili „powrócić do tego, co istotne, do serca wiary, aby dawać świadectwo światu o Bogu żywym, to znaczy o Bogu, który nas zna i nas kocha”.

Dlatego trzeba raz jeszcze potwierdzić „istotne znaczenie dialogów teologicznych i rozmów z Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, w które angażuje się Kościół katolicki”. Nawet kiedy „nie są widoczne w najbliższej przyszłości możliwości przywrócenia pełnej komunii – wyjaśnił Papież – pozwalają one dostrzec, oprócz oporów i przeszkód, także bogactwo doświadczeń, życia duchowego i refleksji teologicznych, które stają się bodźcem do coraz głębszego świadectwa”.

Nie należy zresztą zapominać, że „jedność nie jest dziełem, które możemy zrealizować po prostu my ludzie”, ale jest „darem Bożym”. Dlatego „prawdziwy ekumenizm – stwierdził Benedykt XVI – wymaga przede wszystkim cierpliwości, pokory, zdania się na wolę Bożą”. Pod warunkiem jednak, że „Kościoły i Wspólnoty kościelne nie zatrzymają się na drodze przyjmując różnice i przeciwieństwa jako coś normalnego lub jako to, co najlepszego można osiągnąć”. Dlatego jedynie „przy pełnej jedności w wierze, w sakramentach i w posłudze – potwierdził – stanie się widoczna w sposób konkretny obecna i działająca w świecie moc Boga”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI