Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ekumenizm krwi

· Na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan Papież odprawia Nieszpory w bazylice św. Pawła i przypomina o współczesnych męczennikach ·

Przypomnienie o «współczesnych męczennikach», którzy «składają świadectwo o Jezusie Chrystusie i są prześladowani i zabijani, bo są chrześcijanami», było myślą przewodnią II Nieszporów, którym Papież przewodniczył w niedzielę 25 stycznia po południu w bazylice św. Pawła za Murami. Franciszek wezwał obecnych do modlitwy za wszystkich, którzy są ofiarami masowych prześladowań, «podczas których prześladowcy nie robią różnic między wyznaniami»: jest to, jak podkreślił, «ekumenizm krwi».

W homilii Papież przypomniał również, że «jedność tworzy się w drodze, nigdy nie stoi ona w miejscu», wyrażając przekonanie, że «nie będzie ona owocem wyrafinowanych dyskusji teoretycznych, w których każdy będzie usiłował przekonać drugiego o zasadności własnych opinii», lecz będzie raczej owocem doświadczenia spotkania «pod kierunkiem Ducha Świętego, który harmonijnie łączy to, co różne, i przezwycięża konflikty, jedna to, co różne».

Dlatego, stwierdził, «trzeba uniknąć zamykania się we własnych sprawach partykularnych i wyłącznych, jak też narzucania jednorodności według planów czysto ludzkich». Wspólne zaangażowanie w głoszenie pozwala bowiem «pokonać każdą formę prozelityzmu i pokusę rywalizacji». Wszyscy w ostateczności muszą się czuć powołani do tego, by «służyć jedynej i tej samej Ewangelii».

Również podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» z wiernymi w południe na placu św. Piotra Franciszek potwierdził konieczność «zaangażowania na rzecz pełnej jedności wszystkich chrześcijan», przypominając, że «diabeł jest ojcem podziałów, jest tym, który zawsze dzieli, zawsze prowadzi wojny, wyrządza bardzo wiele zła». Na zakończenie modlitwy, w której uczestniczyła młodzież z akcji Katolickiej z okazji zamknięcia miesiąca poświęconego pokojowi, Papież wyraził zaniepokojenie zaostrzeniem się walk na Ukrainie. «Zapewniając o modlitwie za tych, którzy cierpią – powiedział – ponawiam pełen bólu apel o podjęcie na nowo prób dialogu i położenie kresu wszelkim działaniom wojennym». Papież pamiętał również o chorych na trąd i wezwał do odnowienia «solidarnego zaangażowania» oraz do «usuwania przyczyn zarażenia, czyli warunków życia niegodnych człowieka».

Homilia Papieża w bazylice św. Pawła za Murami 

«Anioł Pański» na placu św. Piotra 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI