Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ekumenizm jest pod dobrą gwiazdą

· Oczekiwania związane z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan ·

W tym roku Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) przyświeca szczególnie dobra gwiazda ekumeniczna. Temat Tygodnia zaczerpnięty jest z pierwszego rozdziału Listu do Koryntian, w którym Paweł usilnie nawołuje do jedności, stawiając pytanie, które przemawia do naszego sumienia: „Czyż Chrystus jest podzielony?” (1 Kor 1, 13). 

To pytanie od razu przywołuje na myśl tragiczną sytuację podzielonego chrześcijaństwa, bowiem istniejący nadal rozłam w Kościele należy postrzegać jako podział tego, co ze swej natury jest niepodzielne, czyli jedności Ciała Chrystusa. Właśnie ten bolesny problem zainspirował do opracowania dekretu Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie Unitatis redintegratio, którego 50. rocznica ogłoszenia przypada w tym roku.

Ważnym wydarzeniem 2014 r. będzie przede wszystkim upamiętnienie rocznicy historycznego spotkania patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Atenagorasa z Biskupem Rzymu, papieżem Pawłem VI, które odbyło się 50 lat temu w Jerozolimie, a dokładniej 5 i 6 stycznia 1964 r. Ogłoszona wówczas obustronna wola przywrócenia miłości między obydwoma Kościołami, przypieczętowana braterskim pocałunkiem obydwu zwierzchników Kościołów w imię dwóch braci Andrzeja i Piotra, pozostaje w naszych oczach trwałą ikoną ekumenicznego otwarcia na pojednanie.

Kurt Koch
 Kardynał, przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Popierania Jedności Chrześcijan

Link do pełnego tekstu artykułu w wersji włoskiej

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI