Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ekumenizm i filozofia spotkania

· W dialogu z ortodoksyjnymi Kościołami Wschodu ·

W minionych miesiącach widzieliśmy obrazy Syryjczyków uciekających ze swojego kraju w poszukiwaniu schronienia – do Libanu, Jordanii i Iraku. Sytuacja tych uchodźców przywodzi na myśl chrześcijan żyjących na Bliskim Wschodzie, na terytorium rozciągającym się od dolin Tygrysu i Eufratu po wybrzeża Nilu. Ta bolesna rzeczywistość przypomina nam, że Chrystus dziś nadal jest cierpiący i ubogi. Chrystus nadal cierpi głód, pragnienie i zimno. Papież Franciszek wielokrotnie wyrażał swoje zaniepokojenie sytuacją tych chrześcijan, którzy ponoszą skutki napięć i konfliktów w wielu regionach Bliskiego Wschodu. Ojciec Święty wzywał nas do postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii i w innych krajach nękanych przez wojnę. Miłość eklezjalna pragnie solidarności i pokoju, chce nakarmić głodnego Chrystusa, dać pić Chrystusowi spragnionemu, odziać Chrystusa obnażonego, odwiedzać Chrystusa chorego i przyjmować Chrystusa wygnanego. Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan ma częste kontakty z Kościołami, do których należą ci chrześcijanie.

Spotkania ekumeniczne i wzajemne wizyty przypominają nam, że dialogu nie można oddzielać od życia Kościołów. Dialog prawdy i dialog miłości są ściśle ze sobą związane. Wizyta ekumeniczna prowadzi do lepszego wzajemnego zrozumienia, a to z kolei jest konieczne, aby można było rozwijać dialog teologiczny i tworzyć mosty wzajemnego zaufania i przyjaźni.

Gabriel Quicke

 Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI