Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ekumenizm cierpienia

· Więzi między Rzymem i Ormiańskim Kościołem Apostolskim umocniły się ·

Ekumenizm cierpienia; ekumenizm męczeństwa; ekumenizm krwi. Mocnymi słowami Papież Franciszek opisał to, co łączy wiernych z Kościołów chrześcijańskich w tych ostatnich dziesięcioleciach. I w tym martyrologium «synowie i córki narodu ormiańskiego zajmują poczesne miejsce». Przyznał to Papież, przemawiając do Patriarchy i Katolikosa wszystkich Ormian Karekina II podczas spotkania, które odbyło się dziś, w czwartek 8 maja rano. Liczba uczniów, którzy przelali krew za Chrystusa w tragicznych wydarzeniach ubiegłego wieku, przypomniał Ojciec Święty, «jest z pewnością wyższa niż liczba męczenników pierwszych wieków», a ormiańscy chrześcijanie mają w niej wielki udział. «Tajemnicę krzyża, Ojcze Święty, tak drogiego pamięci waszego narodu – przypomniał w związku z tym Biskup Rzymu, zwracając się do Patriarchy – przedstawiają wspaniałe kamienne krzyże, które zdobią każdy zakątek waszej ziemi, a była ona przeżywana przez licznych synów i córki waszej ziemi jako bezpośredni udział w kielichu Męki. Ich świadectwo, zarazem tragiczne i wzniosłe, nie powinno zostać zapomniane».

Jednakże cierpienia znoszone przez chrześcijan w ostatnich dziesięcioleciach «wniosły jedyny i nieoceniony wkład również w sprawę jedności wśród uczniów Chrystusa», podkreślił Papież, i «tak jak w Kościele starożytnym krew męczenników stała się zasiewem nowych chrześcijan, podobnie w naszych czasach krew wielu chrześcijan stała się zasiewem jedności». I to jest właśnie ekumenizm cierpienia, który Ojciec Święty nazwał «potężnym wezwaniem, by iść drogą pojednania Kościołów, zdecydowanie i ufnie zdając się na działanie Ducha Świętego». Z tego powodu «czujemy się zobowiązani iść tą drogą braterstwa również ze względu na dług wdzięczności, jaki zaciągnęliśmy w odniesieniu do cierpienia tylu naszych braci, które stało się zbawcze, bo było zjednoczone z męką Chrystusa».

W swoim przemówieniu Patriarcha stanowczo potępił wszelkie wojny i przemoc, które trwają obecnie w różnych częściach świata, i zwrócił się do Papieża Franciszka jako do «umiłowanego brata w Chrystusie», podziękowaą Panu za to, że «w swojej miłosiernej woli» jeszcze raz dał «możliwość odnowienia poprzez ten uścisk, symbol miłości Chrystusa i braterstwa, którym Bóg obdarował nasze Kościoły, jednoczącej je współpracy w odpowiadaniu na imperatywy naszej epoki». Po zakończeniu spotkania Papież i Patriarcha modlili się razem w kaplicy Redemptoris Mater.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI