Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ekumeniczne spojrzenie na przyszłość człowieka

· Sympozjum w Brukseli na temat etycznych i religijnych aspektów nowych horyzontów nauki ·

Co dzieje się z rozumieniem samego siebie przez człowieka i religijnością, kiedy życie ludzkie postrzegane jest bardziej jako przedmiot projektu technologicznego niż jako rezultat ewolucji bądź  stworzenia przez Boga? Jest to jedno z głównych pytań, na które chce znaleźć odpowiedź ekumeniczne sympozjum «Human Enhancement: Moral, Religious and Ethical Aspects from a European Perspective», odbywające się w Brukseli od 25 do 27 kwietnia. Spotkanie to zostało zwołane przez komisję Kościół i społeczeństwo Konferencji Kościołów Europejskich (KEK), pod egidą sekretarza generalnego Rady Europy, przy współpracy i wsparciu m.in. Community of Protestant Churches in Europe.

Sympozjum, przygotowane w 2011 r. przez międzynarodową komisję teologów i uczonych, zostało pomyślane jako początek ekumenicznej dyskusji, mającej na celu pogłębienie niektórych tematów. KEK pragnie bowiem wnieść wkład we współczesną debatę wokół relacji między etyką, nauką i technologią, zwracając szczególną uwagę na niedawne dokonania w dziedzinie bioetyki i biotechnologii.

Tematy te są przedmiotem refleksji rozwijanej przez KEK, często we współpracy z Kościołem katolickim, od wielu lat podczas spotkań ekumenicznych, których uczestnicy nauczyli się myśleć razem, w jaki sposób  chrześcijanie powinni odpowiadać na nowe wyzwania nauki. Już w 2013 r. komisja Kościół i społeczeństwo zorganizowała ekumeniczne sympozjum «Human life in our hands? Churches and Bioethics». W tym sympozjum, które zmierzyło się z jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów epoki, wzięło udział prawie 100  przedstawicieli Kościołów i wspólnot kościelnych, którzy przybyli  z 22 krajów na pierwsze tego typu międzynarodowe spotkanie  ekumeniczne.

Z biegiem lat debata ekumeniczna na temat relacji między etyką i nauką uległa rozszerzeniu, wzbudziła wielkie zainteresowanie i była przyczyną  trudności nie tylko w stosunkach między różnymi tradycjami chrześcijańskimi, ale także w poszczególnych wyznaniach, które musiały zmierzyć się z nimi również pod wpływem inicjatyw  podejmowanych przez instytucje europejskie i krajowe. Jedną z oznak tego rosnącego zainteresowania ekumenicznego był dokument poświęcony  Human Enhancement, opracowany przez grupę roboczą KEK ds. bioetyki i biotechnologii, przedstawiony na zgromadzeniu ogólnym w Lyonie w 2009 r.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI