Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ekonomia wszystkich i dla wszystkich

· Papież przypomina przedsiębiorcom włoskim, że tymczasowe zatrudnianie i bezrobocie pozbawiają młodych ludzi godności, i wzywa ich, by nie godzili się na protekcje, faworyzowanie i nieuczciwość ·

„Dobro wspólne” winno być „busolą wyznaczającą kierunek działalności produkcyjnej”, tak aby rozwijała się „gospodarka wszystkich i dla wszystkich”, która nie byłaby „obojętna na spojrzenie potrzebujących”. Takie zalecenie dał Papież Franciszek włoskim przedsiębiorcom zrzeszonym w Confindustria – Powszechnej Konfederacji Przemysłu Włoskiego, których przyjął w sobotę rano, 27 lutego.

Po zainaugurowaniu seminarium studyjnego w Rzymie, którego hasło brzmiało „działać razem”, konfederacja przedsiębiorców świętowała dzień Jubileuszu w auli Pawła VI, który zakończył się spotkaniem z Papieżem. Trzymając w ręce Evangelii gaudium, zaznaczył on, że gospodarka solidarna jest możliwa tylko wtedy, gdy „samo głoszenie wolności ekonomicznej nie bierze góry nad konkretną wolnością człowieka i nad jego prawami”, a „rynek nie jest wartością absolutną, lecz respektuje wymogi sprawiedliwości, a w ostatecznym rozrachunku godność osoby. Bowiem – potwierdził z naciskiem – nie ma wolności bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez poszanowania godności”.

Z myślą o nowych pokoleniach Papież wspomniał w szczególności o „tych wszystkich potencjalnych pracownikach, zwłaszcza młodych, którzy są więźniami tymczasowego zatrudnienia czy długich okresów bezrobocia, a nie są obejmowani ofertą pracy, która dałaby im oprócz uczciwego wynagrodzenia także tę godność, której niekiedy czują się pozbawieni”. Ponadto, dodał, „uwrażliwienie na konkretną osobę pociąga za sobą szereg ważnych decyzji”, jak „danie każdemu tego, co mu się należy, chroniąc matki i ojców rodziny przed niepokojem, że nie mogą dać przyszłości, a nawet teraźniejszości swoim dzieciom; umiejętność kierowania, ale także umiejętność słuchania, dzielenia się z pokorą i ufnością projektami i pomysłami; staranie się o to, aby praca tworzyła kolejną pracę, odpowiedzialność pociągała za sobą dalszą odpowiedzialność, nadzieja rodziła nową nadzieję”. I właśnie w tym celu wezwał przedsiębiorców włoskich do obrania „głównej drogi” sprawiedliwości, a wystrzegania się „skrótów, jakimi są rekomendacje i faworyzowanie, oraz niebezpiecznych zboczeń nieuczciwości i łatwych kompromisów”.

„Niech prawem nadrzędnym we wszystkim – zakończył tym życzeniem – będzie uwrażliwienie na godność drugiej osoby”, której nie można „deptać w imię wymogów produkcji, maskujących indywidualistyczną krótkowzroczność, żałosne egoizmy i pragnienie zysku”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI