Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ekonomia uczciwości

· ​Papież prosi o solidarne posługiwanie się pieniądzem oraz zwalczanie korupcji ·

„Promowanie solidarnego posługiwania się pieniędzmi, w stylu prawdziwej spółdzielni, gdzie nie kapitał rządzi ludźmi, ale ludzie zarządzają kapitałem” – o to prosił Papież podczas audiencji w sobotę rano, 12 września, w Auli Pawła VI, na której przyjął przedstawicieli Banca di Credito Cooperativo w Rzymie w 60. rocznicę jego założenia. Nawołując do rzeczywistej „walki z korupcją” poprzez utrwalanie „ekonomii uczciwości”, Franciszek przedstawił raz jeszcze siedem cech, jakie winny charakteryzować przedsiębiorstwo, aby nie zapominało o „najsłabszej części społeczeństwa”, w przekonaniu, że jedynie „jedność daje siłę”.

I tak Franciszek ponowił zachętę do tego, aby „proponować i wprowadzać w życie nowe rozwiązania w zakresie welfare, poczynając od dziedziny ochrony zdrowia”. I napomniał, żeby nie tracić z pola widzenia „relacji między ekonomią a sprawiedliwością społeczną, stawiając wciąż na centralnym miejscu godność i wartość osoby”. Chodzi tu, zasugerował Papież, o „ułatwianie i wspieranie życia rodzin oraz proponowanie rozwiązań spółdzielczych i kredytowych w celu zarządzania wspólnymi dobrami, które nie mogą stać się własnością nielicznych ani przedmiotem spekulacji”. Celem, podkreślił, jest właśnie „dbanie o wzrost ekonomii uczciwości”. I ostrzeżenie: bycie uczciwym powinno być rzeczą normalną, lecz to nie wystarcza, bowiem pilną sprawą jest „szerzenie i zaszczepianie uczciwości w całym środowisku”.

Lansując ponownie koncepcję „globalizacji solidarności”, Papież przypomniał, że „najważniejszym wyzwaniem jest rozwijanie się, nie przestając być prawdziwą spółdzielnią, a wręcz stając się nią jeszcze bardziej”. I przyznając, że „praca w banku jest zawodem delikatnym, który wymaga wielkiej dyscypliny”, zauważył, że „bank spółdzielczy musi cechować coś więcej: powinien starać się o humanizowanie ekonomii, łączenie skuteczności z solidarnością”.

Inną ważną kwestią jest „pomocniczość”: jest to styl, który oznacza „nieobciążanie instytucji, a zatem państwa, kiedy można uporać się z problemami o własnych siłach, w sposób odpowiedzialny”. I zakończył wezwaniem, aby „troszczyć się również o to, w jaki sposób zysk jest wytwarzany, ze staraniem, aby w centrum były zawsze osoby, ludzie młodzi, rodziny”, stawiając sobie za cel „umożliwianie powstawania przedsiębiorstw, które będą dawały zatrudnienie, aby wypróbować mikrokredyt oraz inne sposoby humanizacji gospodarki”.     

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI