Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ekologia totalna

· Franciszek zabiera głos na spotkaniu burmistrzów na temat zmian klimatycznych i współczesnych form niewolnictwa oraz pokłada nadzieję w listopadowym szczycie w Paryżu ·

«Kultura troski o środowisko nie jest postawą jedynie 'zieloną', oznacza postawę wyrażającą ekologię ludzką. Ekologię totalną». Tymi słowami Papież Franciszek rozpoczął swoje improwizowane wystąpienie po hiszpańsku we wtorek 21 lipca podczas spotkania, na którym zgromadzili się w Watykanie burmistrzowie wielkich miast planety. 

Celem sympozjum było wyodrębnienie odpowiednich strategii, by walczyć ze zmianami klimatycznymi i ze współczesnymi formami niewolnictwa. W swoim wystąpieniu Papież nawiązał do encykliki «Laudato si'», podkreślając, że «nie można oddzielić człowieka od reszty», ponieważ – powiedział - «istnieje wzajemny związek i oddziaływanie, zarówno środowiska na człowieka, jak osoby poprzez sposób, w jaki traktuje środowisko». I, dodał, «jedną z rzeczy, które łatwiej się zauważa, kiedy świat stworzony nie jest doglądany, jest nieproporcjonalne rozrastanie się miast», które wciąż się rozwijają, tworząc wokół siebie «kordony ubóstwa i nędzy». Z tym kontekstem, mówił Franciszek, «wiąże się także zjawisko migracji», ponieważ «świat wiejski nie daje perspektyw» tym, którzy w nim mieszkają, i zmusza ich do opuszczenia wsi. Jedną z przyczyn tej sytuacji, wyodrębnionych przez Papieża, jest «bałwochwalstwo technokracji», które z kolei «niszczy miejsca pracy» i prowadzi do bezrobocia.

Inna reperkusja złego traktowania środowiska ma związek ze zdrowiem. Zwiększa się bowiem liczba – przypomniał - «'rzadkich chorób', których źródłem są substancje używane do nawożenia pól»; nie pomijając szkodliwych następstw braku tlenu bądź wody, dodał wspominając również o «pustynnieniu wielkich obszarów».

Połączona z problemem bezrobocia i zjawiskiem migracji jest też kwestia handlu ludźmi, która może przybierać formę pracy na czarno, ale i zniewolenia, a także wykorzystywania seksualnego dzieci w krajach objętych wojną. Stąd nadzieja – wyrażona w dokumencie końcowym, podpisanym również przez Papieża – że podczas najbliższego szczytu w Paryżu «zostanie osiągnięte fundamentalne porozumienie podstawowe». Papież zapewnił, że żywi wielką nadzieję. «W każdym razie – powiedział – ONZ musi zdecydowanie zająć się tym zjawiskiem».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI