Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dzień ubogich

· ​Podczas obchodów jubileuszu osób wykluczonych Papież przypomina, że nie ma pokoju, kiedy brakuje sprawiedliwości ·

„Chciałbym, aby dziś był 'dzień ubogich'”: takie życzenie wyraził Papież Franciszek, przypominając starą tradycję związaną ze św. Wawrzyńcem, który przed swoim męczeństwem „rozdał dobra” ubogim, uważanym za „prawdziwe skarby Kościoła”. Te prowokacyjne słowa Papież wygłosił 13 listopada podczas niedzielnej Mszy św., kiedy obchodzony był w Bazylice Watykańskiej jubileusz osób wykluczonych. Sześć tysięcy osób, przybyłych z 23 krajów świata, którym towarzyszyły i które gościły w Rzymie opiekujące się nimi organizacje wolontariatu, uczestniczyło w tym wydarzeniu, począwszy od audiencji w Auli Pawła VI w piątek 11 listopada.

W homilii Papież nawiązał do czytań z XXXIII niedzieli „per annum”, przedostatniej w roku liturgicznym, łącząc zawarte w nich treści z obrazem „sita”: „przypominają nam one – wyjaśnił – że prawie wszystko na tym świecie przemija, jak woda, która spływa; lecz są rzeczy cenne, które zostają”. Dwie w szczególności: „Pan i bliźni”, którzy „są największymi dobrami i należy ich kochać”. Również dlatego, że „cała reszta – niebo, ziemia, najpiękniejsze rzeczy, również ta Bazylika – przemijają”.

Stąd zachęta, by „kiedy mówi się o wykluczeniu”, myśleć o „konkretnych osobach” w świecie, w którym „osoba ludzka, umieszczona przez Boga w centrum świata stworzonego, często jest odrzucana. I to jest niedopuszczalne – powiedział Papież – i groźną rzeczą jest fakt, że ludzie się przyzwyczajają do tego odrzucania; trzeba się martwić, kiedy sumienie się znieczula i nie zwraca uwagi na brata, który cierpi obok lub na poważne sprawy świata, które stają się osłuchanymi tytułami dzienników telewizyjnych”.

Zwracając się do głównych uczestników liturgii, Franciszek poprosił ich o pomoc „w zestrojeniu się z długością fali Boga” i w patrzeniu na „licznych dzisiejszych ubogich Łazarzy, którzy są wykluczani i odrzucani. Jakie to bolesne – powiedział - kiedy udaje się, że się nie widzi Łazarza, który jest wykluczany i odrzucany”. Jest to równoznaczne, powtórzył aż dwa razy, „z odwróceniem się od Boga”, co wskazuje na „symptomy duchowej sklerozy”, z której rodzi się „tragiczna sprzeczność naszych czasów: im bardziej wzrastają postęp i możliwości, co jest dobrem, tym więcej jest osób, które nie mają do nich dostępu. To wielka niesprawiedliwość – przestrzegł – która musi budzić naszą troskę. Nie można bowiem siedzieć spokojnie w domu, kiedy za progiem leży Łazarz; nie ma pokoju w domu tych, którym się dobrze powodzi, kiedy brakuje sprawiedliwości w domu wszystkich”.

Papież przypomniał też, że tego dnia w katedrach i w sanktuariach całego świata na zakończenie nadzwyczajnego jubileuszu zamykane były Bramy Miłosierdzia. „Otwórzmy oczy – wezwał – na brata zapomnianego i wykluczonego, na 'Łazarza', który leży u naszych drzwi. Tam skierowane jest szkło powiększające Kościoła”. Dlatego należy modlić się do Pana, aby „oderwał nas od świecidełek, które rozpraszają, od interesów i przywilejów, od przywiązania do władzy i chwały, od powabów ducha świata”.

Następnie Papież odmówił „Anioł Pański” z wiernymi obecnymi na placu św. Piotra, kierując apel – z okazji obchodzonego przez Kościół we Włoszech dnia dziękczynienia – aby „matka ziemia była zawsze uprawiana w sposób zrównoważony”.

Homilia Papieża po włosku 

Słowa na „Anioł Pański” po włosku

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI