Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dzień przyjaźni

· Braterski dialog między katolikami i ortodoksyjnymi Koptami po 10 maja 1973 r. ·

10 maja jest datą bardzo znaczącą w dziejach relacji między Kościołem katolickim i Koptyjskim Kościołem Ortodoksyjnym Egiptu, który wraz ze swoimi blisko dziesięcioma milionami wiernych stanowi jedną z najważniejszych grup w kościelnej panoramie Bliskiego Wschodu, gdzie w ostatnich czasach wspólnoty chrześcijańskie muszą stawiać czoło bardzo trudnym sytuacjom. 10 maja 1973 r. spotkali się w Rzymie Papież Paweł VI i Papież Szenuda III, Patriarcha Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego Egiptu. To spotkanie nadało mocny impuls rozwojowi relacji między oboma Kościołami, które mimo głębokich relacji, łączących w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej Rzym i Aleksandrię, bardzo długo cechowało milczenie i niezrozumienie.

Papież Paweł VI i Papież Szenuda podpisali wówczas wspólną deklarację, która zawierała różne punkty poświęcone kwestiom doktrynalnym, będącym w przeszłości powodem ostrych kontrowersji. Papież i Patriarcha potwierdzili, że starali się «zdecydowanie i z ufnością w Panu osiągnąć pełnię i doskonałość tej jedności, która jest Jego darem». W tym celu postanowili utworzyć dwustronną komisję dialogu, której funkcją było «kierowanie wspólnymi badaniami w dziedzinie tradycji Kościoła, patrystyki, liturgii, teologii, historii i problemów praktycznych». Utworzenie tej komisji przygotowało grunt dla szerszego dialogu między Kościołem katolickim i rodziną wschodnich Kościołów ortodoksyjnych, do których należy Koptyjski Kościół Ortodoksyjny. Jest to dialog bardzo obiecujący, który w dalszym ciągu pogłębia pojmowanie komunii teologicznej i eklezjalnej niepodzielonego Kościoła pierwszych wieków.

Spotkanie Papieża Pawła VI i Papieża Szenudy III otworzyło drogę do licznych i owocnych kontaktów. W szczególności należy przypomnieć spotkanie Papieża Szenudy III ze św. Janem Pawłem II, do którego doszło w Kairze w lutym 2000 r., podczas Wielkiego Jubileuszu Wcielenia. 10 maja ubiegłego roku , po upływie czterdziestu lat od spotkania ich poprzedników, Papież Franciszek i Papież Teodor II, obaj niedawno wybrani na zwierzchników swoich Kościołów, spotkali się w Rzymie, przy okazji pierwszej podróży zagranicznej nowego Patriarchy Koptów.

W związku z rocznicą tych dwóch spotkań, które odbyły się w tym samym dniu, 10 maja słusznie został nazwany dniem przyjaźni koptyjsko-katolickiej. W tym roku, aby podkreślić znaczenie relacji między dwoma Kościołami, Papież Franciszek i Papież Teodor II odnowili kontakt przez wymianę listów.

Andrea Palmieri, Podsekretarz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

6 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI