Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dzień modlitw o ochronę świata stworzonego

· Ustanowiony przez Papieża Franciszka ·

Papież Franciszek ustanowił światowy dzień modlitw o ochronę świata stworzonego, który począwszy od tego roku będzie obchodzony 1 września, równocześnie z analogicznym dniem w Kościele prawosławnym. Inicjatywa ta – wyjaśnia Papież w liście do kardynałów Turksona i Kocha – jest odpowiedzią na sugestię ze strony metropolity Pergamonu Jana, wyrażoną przy okazji prezentacji encykliki Laudato si', i ma na celu pobudzenie wiernych do «głębokiego nawrócenia duchowego» w odpowiedzi na obecny kryzys ekologiczny.

Dzień ten – pisze Franciszek - «da poszczególnym wiernym i wspólnotom sposobność do odnowienia własnego zaangażowania w realizowanie powołania do tego, by być stróżami świata stworzonego, do podziękowania Bogu za cudowne dzieło, które powierzył naszej trosce, do proszenia Go o pomoc w chronieniu świata stworzonego i o miłosierdzie wobec grzechów popełnionych przeciwko światu, w którym żyjemy». Ponadto zbieżność z dniem, w którym również prawosławni modlą się za świat stworzony, będzie «dobrą okazją, by dać świadectwo o naszej coraz większej komunii», w czasach, kiedy «wszyscy chrześcijanie stawiają czoło takim samym i poważnym wyzwaniom, na które musimy dać – jeśli chcemy być wiarygodni i skuteczni – wspólne odpowiedzi». Stąd życzenie, by w obchodach «mogły w jakiś sposób wziąć udział również inne kościoły i wspólnoty kościelne».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI