Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dzięki geniuszowi braci wiara dotarła do Słowian

· Święci Cyryl i Metody głosili Ewangelię językiem, jakim mówił lud ·

Niecałe dwa lata temu odwiedziłem Moskwę. Chodząc po tej wielkiej stolicy, znalazłem się na placu Słowiańskim, przed dwoma posągami, wysokimi na kilka metrów, świętych Cyryla i Metodego, u stóp których widnieje dedykacja w języku rosyjskim: „Świętym Metodemu i Cyrylowi, którzy byli równi apostołom, i pierwszym nauczycielom Słowian wdzięczna Rosja”. Miłą niespodzianką było zobaczenie, że kult tych dwóch braci greckich jest obecny także w wielkiej Rosji, w Kościele prawosławnym i w regionach, gdzie dominuje ryt bizantyjsko-słowiański. I nie tylko w Moskwie, nawet w dalekim Władywostoku, a także w Odessie i paru innych mniejszych miejscowościach. Wielcy misjonarze, Cyryl i Metody przybyli w 863 r. do Wielkich Moraw, rozległego regionu, który rozciągał się po obu stronach rzeki Morawy i na południe przez Panonię. Tak więc w tym roku przypada 1150. rocznica rozpoczęcia ich misji na rzecz szerzenia wiary wśród narodów słowiańskich. W 863 r. Rościsław, książę wielkomorawski, zwrócił się najpierw do Papieża, ale bez powodzenia, a następnie do cesarza  bizantyjskiego Michała III, prosząc wyraźnie o „biskupa i nauczyciela, który by nam wyjaśnił prawdziwą wiarę w naszym języku słowiańskim”. Głoszenie wiary w języku, który zna lud, było kluczową kwestią dla powodzenia bądź niepowodzenia misji, podobnie jak jest do dzisiaj. Konstantyn i Metody przyjęli zaproszenie, by udać się na misję, a wcześniej przygotowywali się w sposób bardzo pilny i inteligentny: polecając przetłumaczyć najpotrzebniejsze teksty biblijne i liturgiczne na język zrozumiały dla ludów słowiańskich. A ponieważ alfabet grecki nie był w stanie dobrze oddać wszystkich dźwięków tego języka, wynaleźli oni także alfabet nazywany „głagolicą”. Posłużenie się tą metodą ewangelizacji inkulturowanej było przejawem geniuszu tych dwóch braci.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI