Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Działania na rzecz pokoju

· ​Papież ponownie apeluje do przywódców politycznych w sprawie sytuacji w Syrii i w innych regionach świata ·

„Głęboko zaniepokojony obecną sytuacją na świecie”, Papież Franciszek wezwał do bardziej konkretnego zaangażowania ze strony wspólnoty międzynarodowej, która „mimo posiadanych narzędzi”, nie „potrafi uzgodnić działań na rzecz pokoju w Syrii i w innych regionach świata”. Podczas spotkania na „Regina caeli” w niedzielę 15 kwietnia Papież podzielił się swoim niepokojem z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra, zapewniając o swojej nieustannej modlitwie i zachęcając „wszystkie osoby dobrej woli, by również się modliły. Apeluję ponownie – powiedział – do wszystkich przywódców politycznych, aby zwyciężyły sprawiedliwość i pokój”.

Papież mówił również o dwóch dziennikarzach ekwadorskich i ich szoferze, którzy zostali porwani i zabici na granicy z Kolumbią. „Bólem napełniła mnie wiadomość o zabiciu tych trzech osób”, powiedział Franciszek, wyrażając bliskość z „drogim ludem” ekwadorskim i „zachęcając go, by szedł naprzód zjednoczony i w pokoju, z pomocą Pana i Jego Przenajświętszej Matki”.

Ponadto Papież polecił modlitwom wiernych „osoby, które żyją, niekiedy od długiego czasu, w stanie ciężkiej choroby, a ich podstawowe potrzeby są zaspokajane przez aparaturę medyczną”. Było to wyraźne odniesienie do przypadków 41-letniego Francuza Vincenta Lamberta, który od dziesięciu lat żyje w stanie wegetatywnym, i Alfie Evansa, 23-miesięcznego dziecka przebywającego w szpitalu w Liverpoolu z powodu zwyrodnieniowych zaburzeń neurologicznych i w odniesieniu do którego lekarze zdecydowali o przerwaniu terapii. „Są to sytuacje delikatne, bardzo bolesne i złożone”, skomentował, wzywając do modlitwy, „aby każdy chory był zawsze szanowany w swojej godności i leczony odpowiednio do swojej sytuacji, ze zgodnym udziałem członków rodziny, lekarzy i personelu medycznego, z wielkim poszanowaniem życia”.

Wcześniej, komentując Ewangelię z niedzielnej liturgii, Franciszek mówił o wartości ciała w świetle zmartwychwstania. I odnosząc się w szczególności „do krzywdzonych dzieci, kobiet, osób starszych”, przypomniał, że „każda obraza czy rana, czy też przemoc zadana ciału naszego bliźniego, jest znieważeniem Boga stwórcy”. Temat ten Papież rozwinął również w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. odprawianej w rzymskiej parafii św. Pawła od Krzyża w dzielnicy Corviale, gdzie udał się po południu. „Prośmy Pana – wezwał zgromadzonych wiernych – o łaskę, aby radość nie przeszkadzała nam wierzyć, łaskę, jaką jest dotykanie Jezusa zmartwychwstałego: dotykanie Go w spotkaniu poprzez modlitwę; w spotkaniu poprzez sakramenty; w spotkaniu z Jego przebaczeniem, które jest odnowioną młodością Kościoła; w spotkaniu z chorymi, kiedy idziemy ich odwiedzić, z więźniami, z tymi, którzy są najbardziej potrzebujący, z dziećmi, z osobami starszymi”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI