Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dyplomatyczne rozwiązania konfliktów

· Papież Franciszek potwierdza, że tylko na drodze dialogu i pertraktacji można stawić czoło ludzkiej tragedii mieszkańców Syrii ·

Podczas audiencji generalnej na nowo przedstawia obraz Kościoła jako miłosiernej matki

Potrzebne są rozwiązania dyplomatyczne i polityczny, by ugasić «zarzewia wojny, które wciąż niepokoją». Papież Franciszek skierował nowy apel o dialog i pertraktacje do zwierzchników państw, aby został zaprowadzony pokój «w najbardziej udręczonych miejscach naszej planety». Z tego powodu  – w odpowiedzi na życzenie wyrażone przez Ekumeniczną Radę Kościołów – podczas audiencji generalnej w środę 18 września Papież zachęcił katolików, by przyłączyli się do modlitwy wszystkich chrześcijan 21 września, kiedy jak co roku Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi międzynarodowy dzień pokoju.

Myśl Ojca Świętego skierowała się natychmiast w stronę «drogiej ludności syryjskiej, której ludzkiej tragedii – potwierdził – można stawić czoło jedynie na drodze dialogu i pertraktacji, w duchu poszanowania sprawiedliwości i godności każdej osoby, zwłaszcza najsłabszych i najbardziej bezbronnych». Odpowiedzią na te słowa były hasła wypisane na wielu dziesiątkach transparentów, przyniesionych przez wiernych na plac św. Piotra, by potwierdzić, że podzielają ideały, które zainspirowały dzień modlitwy i postu w sobotę 7 września.

Był to więc kolejny apel o pokój, który zrodził się w sercu Kościoła. Kościoła, który Papież Franciszek również dzisiaj zechciał ukazać jako matkę, «ponieważ wydaje mi się, że obraz ten nie mówi tylko, jaki Kościół jest, ale i jakie oblicze Kościół powinien wciąż coraz bardziej mieć».

«Mama – dodał – wie, co jest ważne, by syn dobrze szedł przez życie i nie nauczyła się tego z książek, ale w swoim sercu. Uniwersytetem mam jest ich serce! Tam się uczą, jak wychowywać swoje dzieci». Kościół «postępuje tak  samo»: jest jak «miłosierna mama, która rozumie, która zawsze próbuje pomóc, dodać odwagi również wtedy, kiedy dzieci pobłądziły i błądzą»; nie osądza, «lecz ofiaruje przebaczenie Boga, ofiaruje Jego miłość, która zachęca, by dalej iść właściwą drogą, również te dzieci, które znalazły się w głębokiej czeluści»; i «nie boi się wchodzić w ich mroki, by nieść nadzieję; Kościół nie boi się wejść w nasz mrok, kiedy jesteśmy pogrążeni w ciemnościach duszy i sumienia, żeby nieść nam nadzieję». Na koniec Papież zwrócił się do wszystkich «drogich mam: jak bardzo modlicie się za wasze dzieci, niestrudzenie! Módlcie się dalej, zawierzajcie swoje dzieci Bogu; On ma wielkie serce».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI