Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dynamika odnowy

· Głoszenie Ewangelii w dzisiejszym świecie ·

Być może nigdy tak jak dziś ma się konkretną percepcję tego, że żyjemy w wyjątkowym i delikatnym okresie historycznych przemian. Ten przejściowy moment cechują głębokie zmiany kulturowe, geopolityczne i ekonomiczne, które szybko i gwałtownie tworzą nowy obraz moralnej i kulturowej geografii świata, w którym żyjemy. W tej szczególnej dobie historii adhortacja apostolska Evangelii gaudium nabiera podstawowego znaczenia.

Znaczenie to przewyższa programowy wymiar tekstu i wiąże się ze świadomością wymiaru i sensu historii, która jest historią zbawienia. Linia łącząca Sobór, jego konstytucję o Kościele Lumen gentium , adhortację apostolską Pawła VI Evangelii nuntiandi i tekst Papieża Franciszka splata się z ewangelizacją i Kościołem misyjnym, zagadnieniami leżącymi u podstaw Evangelii gaudium .

Teraz i obecnie bowiem – w kontekście społecznym naznaczonym przez paraliżującą stagnację i zatrważający bezruch – Biskup Rzymu, wbrew panującej tendencji, z energią wzywa wszystkich ludzi, by wyruszyli w drogę, by szli, jak najdalej. W sposób dynamiczny, radosny i pozbawiony przymusu zwraca się przede wszystkim do Kościoła, który ze swej natury nie może nie być misyjny i musi mieć «otwarte drzwi», by «docierać na ludzkie peryferie». Tylko ta dynamika może zrodzić «naglącą odnowę kościelną».

Ta odnowa jest zatem przede wszystkim zachętą do oczyszczenia serc, do podniesienia oczu w stronę niebieskiej Jerozolimy, do odważnego mierzenia się z aktualnymi wyzwaniami, do przezwyciężania wszystkich pokus i, przede wszystkim, do głoszenia Ewangelii. Kościół, który nie głosi Ewangelii, zamyka się w pustych pokojach duchowej światowości, która nie wydaje owoców.

Jednocześnie, opcja na rzecz ubogich - «kategoria przede wszystkim teologiczna, a potem kulturowa, socjologiczna, polityczna i filozoficzna» - nabiera bezdyskusyjnie centralnego charakteru w tym okresie historycznym. Dziś bowiem miliony zdesperowanych istot ludzkich coraz bardziej uporczywie szukają nadziei na lepsze życie w świecie zachodnim. Ten z kolei cechuje «rozpowszechniona relatywistyczna obojętność», kultura pozorów i tymczasowości, «społeczeństwo materialistyczne, konsumpcjonistyczne i indywidualistyczne» oraz proces sekularyzacji, która «usiłuje ograniczyć wiarę i Kościół do sfery prywatnej i wewnętrznej», czytamy w Evangelii gaudium .

Te słowa i treści stanowią wielkie «wyzwania naszych czasów» i współbrzmią z refleksją nad współczesnością, którą właśnie w tych dniach w Asyżu, mieście będącym symbolem dialogu, prowadzi grupa intelektualistów, zainspirowanych słowami Papieża Franciszka, w ramach sympozjum zorganizowanego przez Projekt Kulturalny Konferencji Episkopatu Włoch i Konferencję Episkopatu Umbrii. Inicjatywa ta stawia sobie, ze świadomością swoich ograniczeń, trzy cele: przezwyciężenie zwyczajowych schematów interpretacyjnych; szukanie wzorów i zapożyczeń kulturowych rzadko dotąd stosowanych; oddanie posługi Kościołowi i Biskupowi Rzymu.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI