Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dusza dla praw

· Audiencja Papieża Franciszka dla parlamentarzystów Republiki Francuskiej ·

Zasada laickości nie musi oznaczać wrogości wobec rzeczywistości religijnej

Proponowanie praw, wnoszenie do nich poprawek czy też ich uchylanie, aby tchnąć w nie ów dodatek duszy, konieczny do tego, aby nie odzwierciedlały one jedynie tymczasowych idei. Tę myśl wyraził Papież Franciszek, zwracając się do delegacji francuskich parlamentarzystów z Grupy Przyjaźni Francja – Stolica Apostolska, których przyjął na audiencji w sobotę rano, 15 czerwca, w Sali Klementyńskiej. Po zaznaczeniu, że we Francji na ogół panują relacje oparte na zaufaniu między odpowiedzialnymi za życie publiczne i odpowiedzialnymi za Kościół katolicki, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym czy lokalnym, Papież Franciszek powiedział, że „zasada laickości, jaką rządzą się relacje między państwem francuskim i różnymi wyznaniami religijnymi, nie musi oznaczać sama w sobie wrogości wobec rzeczywistości religijnej ani wykluczania religii ze sfery życia społecznego i debat, jakie są w nim prowadzone”.

Ze swej strony „Kościół – zapewnił Papież – pragnie wnosić właściwy sobie wkład w zakresie poważnych kwestii, obejmujących pełniejszą wizję osoby i jej przeznaczenia, społeczeństwa i jego przeznaczenia. Ten wkład nie dotyczy jedynie sfery antropologii czy społecznej, ale także polityki, ekonomii, kultury”.

Przemówienie Papieża

Panie Przewodniczący, drodzy Parlamentarzyści!

Miło mi przyjąć was tego ranka, członków Senatu i Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej, spełniając waszą prośbę. Pomimo iż reprezentujecie rozmaite orientacje polityczne, wasza obecność świadczy o jakości relacji między waszym państwem a Stolicą Apostolską.

To spotkanie jest dla mnie sposobnością, by zwrócić uwagę na to, że we Francji na ogół panują relacje oparte na zaufaniu między odpowiedzialnymi za życie publiczne i odpowiedzialnymi za Kościół katolicki, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym czy lokalnym. Zasada laickości, która przyświeca stosunkom między państwem francuskim a różnymi wyznaniami religijnymi, sama w sobie nie musi oznaczać wrogości wobec rzeczywistości religijnej ani wykluczania religii ze sfery życia społecznego i debat, jakie są w nim prowadzone. Można się cieszyć z tego, że społeczeństwo francuskie odkrywa na nowo, pośród innych, propozycje przedstawiane przez Kościół, które ukazują pewną wizję osoby i jej godności z myślą o wspólnym dobru. Kościół pragnie w ten sposób wnosić właściwy sobie wkład w zakresie poważnych kwestii, które zobowiązują do pełniejszego spojrzenia na człowieka i jego los, na społeczeństwo i jego los. Ten wkład nie dotyczy jedynie sfery antropologii czy społecznej, ale także dziedzin polityki, ekonomii i kultury.

Jako osoby wybrane przez naród, ku któremu często kierują się oczy świata, macie obowiązek, uważam, przyczyniać się w sposób skuteczny i nieustannie do poprawy warunków życia waszych współobywateli, których znacie zwłaszcza dzięki niezliczonym kontaktom lokalnym, o które dbacie, a które uwrażliwiają was na ich prawdziwe potrzeby. Wasze zadanie ma niewątpliwie charakter techniczny i prawny, polega na proponowaniu ustaw, wnoszeniu do nich poprawek czy również ich uchylaniu. Ale konieczne jest także wnoszenie w nie czegoś dodatkowego — ducha, powiedziałbym duszy, która nie odzwierciedlałaby jedynie tymczasowych sposobów działania i idei, ale nadawałaby im nieodzowną wartość, która uwzniośla i uszlachetnia osobę ludzką.

W związku z tym najgoręcej zachęcam was, abyście kontynuowali swoją misję, zabiegając zawsze o dobro osoby i promując braterstwo w waszym pięknym kraju. Niech Bóg wam błogosławi.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI