Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Duchowe miłosierdzie

· Esej ·

Wielkim sukcesem był w roku 2013 cykl kazań poświęcony dziełom duchowego miłosierdzia, zorganizowany w Spoleto w ramach Festiwalu dwóch światów we współpracy z Papieską Radą ds. krzewienia nowej ewangelizacji. Pomyślany i opracowany przez Lucettę Scaraffię cykl — złożony z siedmiu spotkań ­ opublikowany następnie w książce Le opere di misericordia spirituale (Dzieła duchowego miłosierdzia, Edizioni Messaggero Padova, 2014) — wzbudził wielkie zainteresowanie publiczności, zwłaszcza kazaniem Insegnare agli ignoranti (Uczyć ignorantów), które wygłosiła Catherine Aubin, francuska dominikanka, wykładająca na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i w Instytucie teologii życia konsekrowanego. Powodowana pragnieniem zrozumienia, kim sią naprawdę ignoranci i charakteru stosunku, jaki powstaje między nauczycielem a nimi, s. Aubin stwierdza, że «nauczanie nie polega na zwykłym przekazywaniu wiedzy; nauczanie polega raczej na podzielaniu sytuacji życiowej, na zrozumieniu prawdy wewnętrznej. Gdy my uczymy, jednocześnie ci, których uczymy, uczą nas, więc we wzajemnym podzielaniu oni stają się naszymi nauczycielami». (@GiuliGaleotti)

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI