Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Duch mądrości zwycięża ciekawość światową

· Msza św. w Domu św. Marty ·

Papież Franciszek podczas Mszy św. celebrowanej w kaplicy Domu św. Marty w czwartek rano, 14 listopada, przestrzegł przed duchem „ciekawości światowej” i usilnym pragnieniem poznania przyszłości i dążenia do zawładnięcia także planami Boga.

Punktem wyjścia papieskiego rozważania było pierwsze czytanie liturgiczne – z Księgi Mądrości (7, 22 - 8, 1). Ten fragment biblijny, wyjaśnił, „opisuje stan duszy pobożnych mężczyzn i kobiet”, jakby duchowy dowód tożsamości prawdziwego chrześcijanina i prawdziwej chrześcijanki, którzy żyją „w mądrości Ducha Świętego”. Mądrości opierającej się na „duchu rozumnym, świętym, jedynym, wielorakim, subtelnym”. Postawą słuszną jest właśnie „zmierzanie naprzód, mówią święci, kierując się dobrym duchem”. Chrześcijanin jest zatem wezwany do tego, aby „postępował w życiu w tym duchu: w duchu Bożym, który pomaga nam osądzać, podejmować decyzje zgodnie z sercem Boga. Ten duch daje nam pokój, zawsze. Jest duchem pokoju, duchem miłości, duchem braterstwa”.

„Świętość – sprecyzował Papież – jest właśnie tym”. Jest tym „o co Bóg prosi Abrama: chodź w mojej obecności i bądź nieskazitelny. Jest tym – owym pokojem”. Chodzi zatem o to, aby „iść pod natchnieniem ducha Bożego i tej mądrości. O tym  mężczyźnie i tej kobiecie, którzy chodzą w ten sposób, można powiedzieć, że są  mężczyzną i kobietą mądrymi. Mężczyzna mądry i kobieta mądra, ponieważ postępują kierując się cierpliwością Boga”.

We fragmencie z Ewangelii św. Łukasza (17, 20-25), kontynuował Papież, „mamy do czynienia z innym duchem, przeciwnym dzchowi mądrości Boga: wobec ducha ciekawości. Jest tak wtedy, gdy chcemy zawłaszczyć Boże plany, przyszłość, rzeczy, chcemy wiedzieć wszystko, wziąć wszystko w swoje ręce”. W tekście św. Łukasza czytamy, że faryzeusze zapytali Jezusa: „Kiedy przyjdzie królestwo Boże?”. I Papież skomentował: „Ciekawscy! Chcieli poznać datę, dzień...”

Właśnie ten „duch ciekawości – wyjaśnił – oddala nas od ducha mądrości”, ponieważ interesują nas jedynie „szczegóły, wiadomości, wiadomości każdego dnia: jak to będzie? Pytanie jak, to jest duch 'jak'. Według Papieża, „duch ciekawości nie jest dobrym duchem: jest duchem rozpraszania, oddalenia od Boga, duchem gadulstwa”.

W tej sprawie Jezus mówi nam „ciekawą rzecz, że ten światowy duch ciekawości prowadzi nas do zamętu”. Ojciec Święty wyjaśnił to, powołując się na słowa  Jezusa przytoczone we fragmencie Ewangelii: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: 'Oto tam'   lub 'Oto tu'”. W tych przypadkach – odnotował – to „ciekawość” popycha nas do „słuchania tych rzeczy. Mówią nam: Pan jest tutaj, jest tam, jest tam! Znam wizjonerkę, która otrzymuje listy od Matki Bożej, orędzia Matki Bożej”. I Papież tak to skomentował: „Ależ popatrz, Maryja jest Matką! Ona kocha nas wszystkich. Ona nie jest dyrektorką poczty, codziennie wysyłającą orędzia”. W rzeczywistości „te nowinki oddalają od Ewangelii, od Ducha Świętego, oddalają od pokoju i mądrości, od Bożej chwały, od Bożego piękna”.

Papież Franciszek przypomniał następnie nauczanie Jezusa: królestwo Boże „nie przyjdzie w sposób dostrzegalny”, lecz w mądrości; „królestwo Boże jest pośród was”. „Królestwo Boże jest tą pracą, tym działaniem Ducha Świętego, które daje nam mądrość, które daje nam pokój. Królestwo Boże nie przychodzi w zamęcie. Tak jak Bóg nie mówił do proroka Eliasza w wichrze, w burzy, w huraganie. Mówił w łagodnym powiewie wiatru, w powiewie wiatru, który był mądrością”.

Papież przypomniał myśl św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która jest mu szczególnie bliska. „Święta Tereska”, powiedział, „mówiła, że zawsze starała się opierać duchowi ciekawości. Kiedy rozmawiała z jakąś siostrą i ta opowiadała pewną historię, coś o rodzinie, o ludziach, i niekiedy zmieniała temat, odczuwała ona chęć poznania zakończenia tej historii. Ale czuła, że nie był to duch Boży, ponieważ był duchem rozproszenia, szukania ciekawości”.

„Królestwo Boże jest pośród nas”, zakończył Papież, powtarzając słowa Ewangelii. Zaapelował, byśmy „nie szukali osobliwych rzeczy, nie szukali nowinek z ciekawością światową. Pozwólmy, by Duch Święty prowadził nas naprzód z tą mądrością, która jest jak łagodny powiew wiatru. To jest duch królestwa Bożego, o którym mówi Jezus”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI