Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Droga trudna, ale możliwa

· Konferencja prasowa na temat prac synodalnych na półmetku ·

Wspaniały, trudny, możliwy. Według kard. Johna Tonga Hona te trzy słowa opisują Synod. A abp Światosław Szewczuk, najmłodszy z ojców synodalnych, od razu dodał jeszcze jedno: entuzjazm. Krótko mówiąc, panuje „wielkie zadowolenie i wielka nadzieja” co do przebiegu zgromadzenia, które osiągnęło półmetek. Podobna nadzieja dotyczy także mającej się odbyć misji w Syrii. Mówił o tym w czwartek rano, 18 października, na spotkaniu z dziennikarzami w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej, kard. Laurent Monsengo Pasinya, który będzie członkiem delegacji: „Zawierzamy Bogu naszą nadzieję. Będzie to gest miłości, otuchy, pocieszenia dla narodu syryjskiego. Mamy nadzieję, że gest Papieża zostanie doceniony”. Z prac Synodu wyłania się pełny i przydatny obraz ewangelizacji w świecie, „w której centrum jest Chrystus, nasz absolutny priorytet”, powiedział kard. Tong Hon, który jednak nie ukrywał trudności, takich „jak brak powołań, spowodowany m.in. wpływem hedonizmu”. Według kard. Monsengwo Pasinyi, aby na nowo szerzyć ewangelizację, potrzebna jest „odnowa metody i środków wyrazu. A w świecie, który zdaje się nie stawiać sobie już pytania o Boga, lub stawia je niewłaściwie”, zwrócił uwagę „przede wszystkim na rolę rodziny”. Wreszcie odnośnie do polemik na temat prozelityzmu, zwłaszcza na Ukrainie, abp Szewczuk zaznaczył, że „w kwestii nowej ewangelizacji wszystkie wspólnoty chrześcijańskie są dziś zgodne, że trzeba głosić pilnie i wspólnie Jezusa Chrystusa współczesnemu społeczeństwu. To wspólne pragnienie – powiedział z ufnością – pomoże nam także przezwyciężyć podziały z przeszłości”.

W piętnastu swobodnych wypowiedziach, jakie nastąpiły po relacji i dyskusji w czasie 16 kongregacji w środę po południu, ojcowie jednogłośnie wyrazili uznanie dla kard. Wuerla za jego „wyczerpującą i treściwą wypowiedź”, akcentując zarazem pewne spostrzeżenia i wskazania. Wyrażono m.in. potrzebę poświęcenia większego miejsca na analizę życia religijnego na drodze nowej ewangelizacji i konieczność wyraźniejszych odniesień do islamu, do dialogu i do braterskiej drogi współżycia z muzułmanami. Domagano się także dalszej refleksji nad odnową liturgiczną Soboru Watykańskiego II. Ojcowie synodalni wysunęli też pewne propozycje: wśród nich ustanowienie „posługi katechety” i odkrycie na nowo apologetyki. Wspólną cechą wielu wolnych wypowiedzi było potwierdzenie potrzeby wychodzenia na nowo od sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, a w szczególności odkrycia na nowo spowiedzi i znaczenia Eucharystii.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI