Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Droga pokoju

· Po przybyciu do Gruzji Papież przypomina, że różnice etniczne i polityczne nie powinny stanowić pretekstu do konfliktów, lecz źródło wzbogacenia ·

„Drogą pokoju” jest podróż, która zawiodła Papieża Franciszka do regionu kaukaskiego, gdzie w piątek 30 września wczesnym popołudniem wylądował w Tbilisi. Do stolicy Gruzji Papież dotarł trzy miesiące po odwiedzeniu Armenii, aby zanieść ludom tego regionu – program szesnastej międzynarodowej podróży pontyfikatu przewiduje również etap w Azerbejdżanie – swoje przesłanie pojednania.

Jak powiedział w swoim pierwszym przemówieniu, spotykając się z władzami gruzińskimi po wizycie kurtuazyjnej u prezydenta Republiki, „pokojowe współistnienie wszystkich ludów i państw regionu wymaga, by wzmagały się uczucia wzajemnego poszanowania i uznania, które muszą uwzględniać poszanowanie niezależnych prerogatyw każdego kraju w ramach prawa międzynarodowego”. I podkreślił, że „jakiekolwiek zróżnicowanie o charakterze etnicznym, językowym, politycznym czy religijnym”, nie tylko nie może być wykorzystane jako pretekst, by przekształcić rozbieżności w konflikty, a konflikty w niekończące się tragedie”, lecz może i musi być „dla wszystkich

źródłem wzajemnego wzbogacenia z korzyścią dla wspólnego dobra”.

Koncentrując się w szczególności na sytuacji Gruzji, Papież przypomniał wielowiekową historię tego narodu, który „przejawia zakorzenienie w wartościach wyrażanych przez swoją kulturę, swój język i swoje tradycje, włączające ten kraj w sposób pełnoprawny, płodny i szczególny w cywilizację europejską”; jednocześnie jednak, „co podkreśla jego położenie geograficzne, jest on naturalnym mostem między Europą i Azją, połączeniem ułatwiającym komunikację i relacje między ludami, dzięki czemu stały się możliwe na przestrzeni wieków zarówno handel, jak dialog i konfrontacja idei oraz doświadczeń między różnymi światami”.

Przypominając 25-lecie niepodległości, Papież podkreślił „wielkie ofiary, które odważnie lud poniósł, by zapewnić sobie tak bardzo upragnioną wolność”, i wyraził nadzieję, że rozwój kraju „będzie się posuwał przy solidarnym zaangażowaniu wszystkich części społeczeństwa, w taki sposób, by powstawały warunki stabilności, równości i poszanowania prawa, ułatwiające wzrost i większe możliwości dla wszystkich”. I w związku z tym powiedział, że jest świadomy, iż wymaga to, „aby każdy mógł w pełni wykorzystać swoje cechy szczególne, mając przede wszystkim możliwość życia w pokoju na swojej ziemi bądź swobodnie wrócić do ojczyzny, jeśli z jakiegoś powodu był zmuszony ją opuścić”. Stąd wezwanie do odpowiedzialnych za sprawy publiczne, by w dalszym ciągu „leżała im na sercu sytuacja tych osób i by angażowali się w szukanie konkretnych rozwiązań również niezależnie od zawikłanych kwestii politycznych. Potrzebne są – wyjaśnił – dalekowzroczność i odwaga, by rozpoznać autentyczne dobro ludów i dążyć do niego z determinacją i ostrożnością, niezbędne jest też, by mieć zawsze przed oczami cierpienia osób, by z przekonaniem iść dalej wybraną drogą, cierpliwą i trudną, ale też pociągającą i wyzwalającą, jaką jest budowanie pokoju”.

Zaraz po wygłoszeniu przemówienia do władz Papież opuścił pałac prezydencki i udał się do siedziby Patriarchatu prawosławnego na spotkanie z katolikosem całej Gruzji Eliaszem II, tym samym, który w 1999 gościł Jana Pawła II. Następnie odbędzie się spotkanie ze wspólnotą asyryjsko-chaldejską.

Przemówienie Papieża do władz 

Bezpośrednia transmisja podróży

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI