Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Droga odrzucenia przemocy

· ​Sześciorgu nowym ambasadorom Papież wskazuje metodę rozstrzygania konfliktów ·

Istnieje tylko jedna droga, którą należy obrać, by rozstrzygać konflikty: droga wyrzeczenia się przemocy. Papież Franciszek jest o tym tak mocno przekonany, że po wskazaniu jej w przesłaniu na najbliższy Światowy Dzień Pokoju ponownie przedstawił ją dziś rano, w czwartek 15 grudnia, przyjmując sześcioro nowych ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej.

Są to przedstawiciele dyplomatyczni Szwecji, Fidżi, Mołdawii, Mauritiusa, Tunezji i Burundi – dwie kobiety i czterech mężczyzn – którym Papież przypomniał, że wyrzeczenie się przemocy jest „typowym przykładem uniwersalnej wartości, która znajduje swoje spełnienie w Ewangelii Chrystusa, ale należy także do innych szlachetnych i starożytnych tradycji duchowych”. Ponadto, zauważył, „w świecie, jak ten dzisiejszy, naznaczonym wojnami i licznymi konfliktami, jak również rozpowszechnioną przemocą, wybór niestosowania przemocy staje się coraz bardziej wymogiem podyktowanym odpowiedzialnością na wszystkich poziomach”: od wychowania w rodzinie, poprzez zaangażowanie społeczne i cywilne, działalność polityczną, po stosunki międzynarodowe.

Krótko mówiąc, wyjaśnił Franciszek, należy „odrzucić przemoc jako metodę rozwiązywania konfliktów”, aby „przeciwnie, stawiać im czoła zawsze poprzez dialog i negocjacje. Ta metoda obowiązuje przede wszystkim tych, którzy „pełnią funkcje instytucjonalne”. Również dlatego, że „styl” walki bez przemocy „nie jest bynajmniej synonimem słabości czy bierności, ale przeciwnie, zakłada siłę ducha, odwagę i zdolność do podejmowania kwestii i podchodzenia do konfliktów z intelektualną uczciwością, zabiegając naprawdę o dobro wspólne, stawiając je przed i ponad wszelkimi interesami stronniczymi, czy to ideologicznymi, czy to ekonomicznymi, czy politycznymi”. Zresztą w minionym wieku było wiele „jasnych przykładów na to, że nieuciekanie się do przemocy, wybrane z przekonaniem i konsekwentnie praktykowane, może przynieść doniosłe rezultaty również na płaszczyźnie społecznej i politycznej”. Do tego stopnia, powiedział Papież, że „niektóre społeczności, a nawet całe narody dzięki zaangażowaniu liderów odrzucających przemoc osiągnęły cele wolności i sprawiedliwości w sposób pokojowy”.

Toteż Papież jest przekonany, że „droga pokoju” nie może być nigdy – zakończył – „tą głoszoną słowami, a faktycznie negowaną przez stosowanie strategii dominowania, wspieranych przez skandaliczne wydatki na zbrojenia, podczas gdy bardzo wiele osób pozbawionych jest tego, co niezbędne do życia”.

Przemówienie Papieża w języku włoskim 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI