Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Droga męczenników

· Mieszanej komisji ds. dialogu między katolikami i wyznawcami ortodoksyjnych Kościołów wschodnich Papież przypomina o prześladowanych chrześcijanach i w Dniu Pamięci wzywa, by nie zapominać o ofiarach holokaustu ·

Papież Franciszek na nowo skierował apel o „położenie kresu konfliktom” w krajach, gdzie dochodzi do przelewu krwi z powodu przemocy i fundamentalistycznego terroryzmu, zapewniając, że w szczególny sposób leżą mu „na sercu biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i wierni, ofiary okrutnych porwań, i ci wszyscy, którzy stali się zakładnikami lub niewolnikami”. Apel Papieża został wygłoszony podczas audiencji dla członków międzynarodowej komisji mieszanej ds. dialogu teologicznego między Kościołem katolickim i ortodoksyjnymi Kościołami wschodnimi, których przyjął w Watykanie w piątek 27 stycznia, w dniu, kiedy na całym świecie upamiętniane były ofiary Szoah. Do tego upamiętnienia przyłączył się także Franciszek, który rano spotkał się z delegacją European Jewish Congress. „Dziś pragnę wspomnieć w sercu wszystkie ofiary Holokaustu. Oby nigdy nie zostały zapomniane ich cierpienia i łzy”, napisał następnie w tweecie zamieszczonym na koncie @Pontifex.

W przemówieniu skierowanym do komisji mieszanej katolików i wyznawców Kościołów ortodoksyjnych Papież nawiązał do sytuacji „tragicznego cierpienia”, w jakiej żyją wspólnoty religijne w regionach wschodnich: sytuacji, które – wyjaśnił - „zakorzeniają się łatwiej w kontekstach ubóstwa, niesprawiedliwości i wyłączenia społecznego, spowodowanych również przez niestabilność zrodzoną przez partykularne interesy, często zewnętrzne, i przez wcześniejsze konflikty, które doprowadziły do powstania nędznych warunków życia, pustyni kulturalnych i duchowych, gdzie łatwo jest manipulować i krzewić nienawiść”.

„Codziennie – podkreślił – wasze Kościoły są blisko cierpienia, powołane do tego, by zasiewać zgodę i cierpliwie odbudowywać nadzieję, pocieszając pokojem, który pochodzi od Pana, pokojem, który razem powinniśmy ofiarować światu, zranionemu i rozdartemu”. W związku z tym Papież przypomniał ofiarę męczenników katolickich i z Kościołów ortodoksyjnych, „którzy dali odważne świadectwo Chrystusowi i osiągnęli pełną jedność”. Właśnie ich dzieje pokazują, że „tam, gdzie przemoc, wzywa przemoc, i przemoc sieje śmierć”, odpowiedzią wierzących musi być „czysty zaczyn Ewangelii, który nie ulegając logice siły, rodzi owoce życia również na ziemi jałowej”.

W tym sensie męczennicy „jeszcze raz pokazują nam drogę: „ileż razy ofiara życia doprowadziła chrześcijan, w innych okolicznościach podzielonych w różnych kwestiach, do zjednoczenia”. Choć należą do różnych tradycji kościelnych, „są już w Chrystusie jednym”. Ich ofiara jest wezwaniem, „by szybciej podążać drogą do pełnej jedności”. I tak jak w Kościele pierwotnym „krew męczenników był zasiewem nowych chrześcijan”, tak dziś „krew licznych męczenników – powiedział Franciszek – niech będzie zasiewem jedności wśród wierzących, znakiem i narzędziem przyszłości w komunii i pokoju”.

Przemówienie Papieża po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI