Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dożywocie to ukryta kara śmierci

· W przemówieniu do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego Papież zwraca uwagę na prymat życia i godność osoby ludzkiej ·

Promowanie sprawiedliwości szanującej godność i prawa człowieka, bez dyskryminowania – taka jest misja prawników, o której Papież Franciszek mówił dziś rano, w czwartek 23 października, przyjmując na audiencji delegację Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego. Kara śmierci, dożywocie, tortury, korupcja to niektóre z tematów poruszonych przez Papieża w długim i rozbudowanym przemówieniu, w którym nawiązuje do listu napisanego w czerwcu br. z okazji XIX Międzynarodowego Kongresu tego Stowarzyszenia.

Po dwóch uwagach, dotyczących nakłaniania do zemsty i populizmu penalnego, coraz częściej występujących w naszych społeczeństwach, Biskup Rzymu wskazał na podwójne osłabienie debaty na temat kary śmierci i na temat zastępowania więzienia alternatywnymi sankcjami. Potwierdzając prymat życia i godność osoby ludzkiej, Papież stwierdził, że „niemożliwe do wyobrażenia jest, że dzisiaj państwa nie są w stanie dysponować innym środkiem, nie będącym karą śmierci, aby bronić życie innych osób przed niegodziwym agresorem”.

W związku z tym wezwał „wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli do walki na rzecz zniesienia kary śmierci, ze wszystkimi jej formami” – także tymi ukrytymi – i o „poprawę warunków więziennych”. Przy tej okazji nazwał „dożywocie ukrytą karą śmierci”, piętnując „godne potępienia warunki przetrzymywania pozbawionych wolności w różnych częściach kuli ziemskiej”, co powoduje, że więźniowie żyją w sytuacji nieludzkiej i poniżającej. Odnośnie do tego przestrzegł przed zalegalizowaniem tortur i wezwał do wystrzegania się stosowania sankcji karnych względem kategorii ludzi szczególnie słabych, w tym dzieci i osób w podeszłym wieku.

Na koniec Papież poświęcił uwagę pewnym szczególnym formom przestępczości, „które nie mogłyby zostać popełnione bez wspólnictwa władz publicznych”. Należy do nich handel ludźmi i przestępstwo korupcji, określone jako zło większe od grzechu”. A wręcz, według Franciszka, korupcja jest prawdziwym „procesem śmierci”, bowiem „niewiele jest rzeczy trudniejszych od zrobienia wyłomu w skorumpowanym sercu”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI