Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dowód człowieczeństwa

· Papież zachęca świat, by patrzył na Afrykę, chwali zaangażowanie Ugandy w przyjmowanie uchodźców i przypomina aktualność ekumenizmu krwi ·

Przyjmowanie osób uciekających przed wojną, przemocą i niesprawiedliwościami jest «dowodem naszego człowieczeństwa, naszego poszanowania ludzkiej godności, a przede wszystkim naszej solidarności z braćmi i siostrami w potrzebie». Po opuszczeniu Kenii w piątek 27 listopada po południu Papież dotarł do Ugandy, będącej drugim etapem podróży na ziemię afrykańską i natychmiast oddał hołd «niezwykłemu zaangażowaniu», jaki wykazał się ten afrykański kraj w przyjmowaniu uchodźców. «Tu, we wschodniej Afryce» - powiedział – Ugandyjczycy pozwolili tym, którzy uciekają przed wojną i nędzą «odbudować swoje egzystencje, poznać godność, jaką daje zarabianie na własne życie uczciwą pracą». Zresztą, zauważył, «nasz świat, naznaczony przemocą i różnymi formami niesprawiedliwości, jest świadkiem ruchów migracyjnych na niespotykaną dotąd skalę».

W przemówieniu wygłoszonym w rezydencji prezydenta w Entebbe Papież pochwalił «liczne wysiłki podejmowane w ciszy, by otoczyć opieką ubogich, chorych i osoby borykające się z trudnościami». Bowiem – wyjaśnił - «to w tych małych znakach możemy zobaczyć prawdziwą duszę ludu». Dlatego uznanie należy się ludowi ugandyjskiemu, który przyczynia się do tego, by «nasz świat stawał się bardziej solidarny», lecz trzeba też nie ulegać kulturze odrzucania, «która sprawia, że stajemy się ślepi w obliczu wartości duchowych, że serca stają się twarde w obliczu potrzeb ubogich i pozbawia naszą młodzież nadziei».

Na początku Papież przypomniał główny powód swojej wizyty: jest nią pięćdziesiąta rocznica kanonizacji męczenników ugandyjskich. Do tego tematu nawiązał później, kiedy po opuszczeniu Entebbe udał się do kampali, a po drodze zatrzymał się w Munyonyo, miejscu, gdzie zaczęły się prześladowania, które doprowadziły do męczeństwa licznych chrześcijan, anglikanów i katolików. Spotykając się z katechistami, Franciszek przypomniał rolę wiernych świeckich w ewangelizacji kraju i podkreślając aktualność świadectwa męczenników, stwierdził, że praca katechistów «jest pracą świętą. Wy musicie być nauczycielami – powiedział – lecz to jest bezużyteczne, jeśli nie jesteście świadkami»; a nawet więcej, «świadkami świętości», potrafiącymi iść «bez lęku» do każdego zakątka kraju, «by rozpowszechniać dobre ziarno słowa Bożego».

Świadectwo męczenników ugandyjskich zostało przedstawione przez Franciszka w sobotę rano podczas wielkiej ludowej Mszy św., odprawianej w sanktuarium wzniesionym ku ich czci w Namugongo. W homilii, przypominając, że «światowe przyjemności i władza nie dają trwałej radości i pokoju», nawiązał do często pojawiającego się w jego nauczaniu tematu, jakim jest ekumenizm krwi, który połączył katolików i anglikanów w męczeństwie i dziś dalej łączy chrześcijan ze wszystkich Kościołów i wspólnot.

Przemówienie Papieża po przybyciu do Ugandy 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI