Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dostęp do leczenia dla wszystkich

· ​Papież prosi o większą wrażliwość na choroby rzadkie ·

Uwrażliwianie, badania naukowe, a przede wszystkim dostęp do leczenia – tę trojaką drogę wskazał Papież Franciszek w piątek rano, 29 kwietnia, aby stawić czoło delikatnemu i bolesnemu problemowi tak zwanych chorób rzadkich, „który dotyka miliony osób na całym świecie”. Okazją do tego była audiencja, w Auli Pawła VI, dla uczestników międzynarodowego sympozjum poświęconego tym patologiom i medycynie regeneracyjnej, które jest trzecim zorganizowanym z inicjatywy Papieskiej Rady Kultury, poczynając od 2011 r., za Benedykta XVI.

Po stwierdzeniu, że pacjentom dotkniętym tymi chorobami „często nie poświęca się dostatecznej uwagi, ponieważ nie widzi się pokaźnego zwrotu nakładów”, Franciszek wyznał, że wciąż spotyka osoby dotknięte cierpieniem. Dlatego Papież wskazał trzy zadania. „Pierwsze – powiedział – to 'uwrażliwianie'”. Bowiem wydaje się sprawą „o fundamentalnym znaczeniu zabieganie o rozwój poziomu empatii w społeczeństwie, aby nikt nie pozostawał obojętny na prośby o pomoc”.

Odnośnie do tego Franciszek powiedział, że jest świadomy, „iż niekiedy nie jest możliwe znalezienie szybkich sposobów zaradzenia złożonym patologiom”, ale – z naciskiem zwrócił uwagę – „zawsze można okazać troskę tym osobom, które czują się opuszczone i zaniedbane”. Również dlatego, dodał, że „ludzka wrażliwość powinna być uniwersalna, niezależna od wiary religijnej, od warstwy społecznej czy kontekstu kulturowego”.

Drugim wspomnianym aspektem było badanie naukowe. „Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek – zaznaczył Papież – odczuwamy tę pilną potrzebę naukową”. W szczególności „w dziedzinie nauk o życiu i dyscyplin medycznych” konieczne są badania interdyscyplinarne, które pozostawiałyby „miejsce na przygotowanie humanitarne z podstawowym odniesieniem do etyki” i „nieustanne uwrażliwianie na kwestie moralne”.

Wreszcie, w kwestii dostępu do leczenia Franciszek napomniał, aby przeciwstawiać „globalizacji obojętności globalizację empatii”. W jaki sposób? Uświadamiając „problem chorób rzadkich w skali światowej”, inwestując „w bardziej odpowiednie przygotowanie”, zwiększając „środki przeznaczone na badania”, zabiegając o „dostosowanie prawne i zmianę wzorca ekonomicznego, tak aby uprzywilejować osobę ludzką”. Tylko w ten sposób, zakończył, dzięki „skoordynowanemu działaniu będzie możliwe znalezienie sposobów zaradzenia cierpieniom, które nękają naszych chorych braci, i zapewnienie im dostępu do leczenia”.

Link do przemówienia Papieża 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI