Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dość przemocy, terroryzmu i prześladowań

· Podczas gdy Synod przygotowuje się do głosowania nad relacją końcową, ojcowie apelują w sprawie Bliskiego Wschodu, Afryki i Ukrainy ·

Podczas gdy Synod przygotowuje się do głosowania nad relacją końcową, ojcowie skierowali w sobotę rano 24 października apel w sprawie Bliskiego Wschodu, Afryki i Ukrainy. Uczestnicy zgromadzenia, ogarniająć myślą i modląc się w intencji wszystkich rodzin, które cierpią z powodu konfliktowych sytuacji, zatwierdzili deklarację, w której przyłączają swoje głosy „do krzyku wielu niewinnych: koniec z przemocą, koniec z terroryzmem, koniec ze zniszczeniami, koniec z prześladowaniami”. W dokumencie domagają się, aby „natychmiast zaprzestano aktów wrogości i handlu bronią”, i zarazem wyrażają „bliskość patriarchom, biskupom, kapłanom, osobom konsekrowanym i wiernym, jak również wszystkim mieszkańcom Bliskiego Wschodu”, wyrażają także nadzieję na uwolnienie „wszystkich osób porwanych”.

Deklaracja wychodzi od stwierdzenia, że „już od lat” rodziny Bliskiego Wschodu „są ofiarami niesłychanych okrucieńsw”. Więcej, „warunki ich życia jeszcze się pogorszyły”. Świadczy o tym „stosowanie broni masowego rażenia, bezwzględne zabójstwa, ścinanie głów, porywanie osób, handel kobietami, zaciąganie do wojska dzieci, prześladowania z powodu wiary i przynależności etnicznej, niszczenie miejsc kultu, niszczenie dziedzictwa kultury i niezliczone inne okrucieństwa”, które zmusiły tysiące osób do ucieczki z własnych domów i szukania gdzie indziej schronienia, często w warunkach skrajnie prowizorycznych”. W konsekwencji, w aktualnej sytuacji „nie mają one możliwości powrotu do nich i korzystania ze swego prawa do życia godnie i bezpiecznie na własnej ziemi, przyczyniając się do odbudowy i do materialnego i duchowego dobrobytu swoich krajów”. Wreszcie, ojcowie synodalni wyrażają wdzięczność „Jordanii, Libanowi i Turcji oraz licznym krajom europejskim za przyjmowanie uchodźców”, i zwracają się z „ponownym apelem do wspólnoty międzynarodowej, aby odsuwając na dalszy plan ineteresy partykularne, pokładała ufność przy poszukiwaniu rozwiązań w narzędziach dyplomacji, dialogu, prawa międzynarodowego”. Kierując się przekonaniem, „że pokój jest możliwy i że jest możliwe powstrzymanie przemocy w Syrii, w Iraku i w Jerozolimie oraz w całej Ziemi Świętej”, a także w Afryce i Ukrainie.

Odczytany dokument został przyjęty oklaskami w auli, podobnie jak oklaskiwano propozycję tekstu końcowej relacji Synodu, odczytanego i przekazanego Zgromadzeniu, które po południiu przystępuje do głosowania nad 94 punktami dokumentu. W niedzielę rano zostanie odprawiona Msza św. na zakończenie w Bazylice św. Piotra, której będzie przewodniczył Papież.     

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI