Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dość krwi i przemocy w Syrii

· Apel Papieża o zagwarantowanie pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej ·

Pozdrowienia dla Libanu, który będzie celem najbliższej podróży apostolskiej

Z apelem, by w Syrii ustała przemoc i została zagwarantowana pomoc dla ludności cywilnej, wystąpił Papież podczas audiencji dla uczestników zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim (ROACO), która odbyła się w czwartek 21 czerwca rano w Sali Klementyńskiej. Papież wyraził nadzieję, że «nikt nie będzie szczędził wysiłków, również ze strony wspólnoty międzynarodowej, by pomóc Syrii wyjść z obecnej sytuacji przemocy i kryzysu». Sytuacji, dodał, «która trwa już zbyt długo i  grozi tym, że przekształci się w ogólny konflikt o bardzo negatywnych konsekwencjach dla tego kraju i dla całego regionu».

Potwierdzając, że  «nie opuszcza w wielkich cierpieniach» ludności, a szczególnie  «niewinnych dzieci i najbardziej bezbronnych», Benedykt XVI stanowczo domagał się, by «została zagwarantowana konieczna pomoc humanitarna» również wielu osobom zmuszonym do opuszczenia swoich domów i schronienia się w krajach sąsiednich. «Oby nasza modlitwa, nasze zaangażowanie i nasze konkretne braterstwo w Chrystusie – powiedział – pomogły im nie stracić z oczu światła nadziei w tych mrocznych chwilach i by uzyskały od Boga mądrość serca dla osób piastujących odpowiedzialne funkcje, ażeby ustał rozlew krwi i by przemoc, która niesie z sobą tylko ból i śmierć, ustąpiła miejsca pojednaniu, zgodzie i pokojowi».

W swoim przemówieniu Papież nawiązał do negatywnych skutków złej koniunktury społeczno-gospodarczej, która w krajach Wschodu, «będących ojczyzną prastarych tradycji chrześcijańskich, rodzi niepokój i niestabilność również na poziomie eklezjalnym, a także na polu ekumenicznym i międzyreligijnym», osłabiając «dialog, pokój i współżycie narodów, jak również autentyczne poszanowanie praw człowieka, zwłaszcza prawa do wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej». Prawo to, według Papieża, «musi być zagwarantowane w odniesieniu do publicznego wyznawania religii, nie tylko w tym, co dotyczy kultu, ale również w dziedzinie duszpasterstwa, edukacji, opieki i spraw socjalnych».

Na koniec Papież wspomniał o swojej najbliższej podróży apostolskiej do Libanu, która zgodnie z planem ma się odbyć w dniach od 14 do 16 września.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI