Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dobroczynność Papieża w sytuacjach kryzysów humanitarnych na kuli ziemskiej

· Podsumowanie z ks. prał. Dal Toso działalności „Cor Unum” w dopiero co minionym roku ·

388 konfliktów zbrojnych, w tym 20 bardzo poważnych, 69 ogłoszonych kryzysów humanitarnych, 41 rozpaczliwych apeli, na które trzeba natychmiast odpowiedzieć. Są to liczby odzwierciedlające dramatyczną sytuację, w jakiej znajduje się znaczna część ludności świata, i wskazujące na zaangażowanie „Cor Unum” – organizacji, której powierzono zadanie rozdzielania ofiar Papieża – w roku, który dopiero co się zakończył. Syria, Libia, Bangladesz, Sudan Południowy, Boliwia, Paragwaj to niektóre z krajów, w których znaczniejsza była interwencja tej dykasterii w 2012 r. – roku, który skądinąd zaznaczył się tym, że przeprowadzona została reforma strukturalna Caritas Internationalis, „fundamentalnej federacji – mówi ks. prał. Giampietro Dal Toso, Sekretarz „Cor Unum”, w wywiadzie dla naszego dziennika – aby uczynić działania Kościoła jeszcze bardziej skutecznymi”, i opublikowane zostało motu proprio Intima Ecclesiae natura , poprzez które chciano „raz jeszcze potwierdzić głęboką jedność kościelną między katolickimi organizacjami charytatywnymi a osobą biskupa”, który tym samym staje się gwarantem działalności charytatywnej Kościoła.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI