Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dobre wychowanie

· Podczas audiencji generalnej Papież mówi o rodzinie i raz jeszcze wskazuje na kluczowe słowa dla życia we wspólnocie ·

„Czy można?”, „dziękuję”, „przepraszam”. O tych „trzech kluczowych słowach dla rodziny” mówił Franciszek do wiernych, którzy wzięli udział w środowej audiencji generalnej 13 maja na placu św. Piotra. To są „słowa 'dobrego wychowania'”, wyjaśnił Papież, uściślając, że nie chodzi o „formalne dobre maniery”, ale o styl relacji „wynikający z umiłowania dobra i poszanowania drugiego człowieka”. Zresztą, dodał, cytując św. Franciszka Salezego, „dobre wychowanie to już połowa świętości”.

„Wejście w życie drugiego, nawet jeżeli należy on do naszego życia – przypomniał, odnosząc się do pierwszego z trzech słów – wymaga delikatności, nieinwazyjnej postawy, która odnawia ufność i szacunek”. Poufałość, krótko mówiąc, „nie upoważnia do uważania wszystkiego za oczywiste”. A miłość „im jest intymniejsza i głębsza, tym bardziej wymaga poszanowania wolności oraz umiejętności czekania, aż drugi otworzy drzwi swojego serca”.

Odnośnie do drugiej postawy Papież zwrócił uwagę, że „stajemy się cywilizacją złych manier i brzydkich słów”, przyzwyczajoną uznawać uprzejmość i umiejętność dziękowania „za oznakę słabości”. Właśnie dlatego rodzina ma ważne zadanie wychowawcze: „musimy – napomniał Franciszek – stać się bezkompromisowi w kwestii wychowania do wdzięczności, do uznania – jest to droga do poszanowania godności osoby i sprawiedliwości społecznej”. Bowiem jeżeli „w życiu rodziny zaniedbuje się ten styl, utraci go także życie społeczne”. Ponadto wdzięczność dla osoby wierzącej jest „w samym sercu wiary: chrześcijanin, który nie potrafi dziękować, to ktoś, kto zapomniał język Boży”.

Wreszcie co do trzeciego słowa, Papież podkreślił, że kiedy w rodzinie brakuje umiejętności proszenia o przebaczenie, „małe rysy poszerzają się, nawet bez udziału woli, stając się głębokimi fosami”. Natomiast „uznanie, że się uchybiło, i pragnienie wynagrodzenia tego, czego niedostawało – szacunku, szczerości, miłości – czyni godnymi przebaczenia. I w ten sposób powstrzymuje się infekcję”, Bowiem jeżeli „nie potrafimy przepraszać, oznacza to, że nie jesteśmy też zdolni przebaczać. W domu, gdzie się nie przeprasza, zaczyna brakować powietrza, wody stają się zatęchłe”. Z tego wynika „rada”, którą Franciszek zasugerował raz jeszcze małżonkom i dzieciom: „Nigdy nie kończyć dnia bez pojednania się”.

Link do katechezy Papieża

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI