Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Do spraw świeckich, rodziny i życia

· Powstała nowa dykasteria ·

Papież Franciszek ustanowił Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Z dniem 1 września zostaną przeniesione do nowej dykasterii – której statut został zatwierdzony przez Papieża ad experimentum 4 czerwca br. – kompetencje i funkcje, dotychczas należące do Papieskiej Rady ds. Świeckich oraz Papieskiej Rady ds. Rodziny. Zostało to postanowione na mocy listu apostolskiego motu proprio „Sedula Mater”, opatrzonego datą 15 sierpnia.

Tekst został ogłoszony w środę 17 sierpnia rano wraz z nominacją prefekta nowej dykasterii, którą to funkcję Franciszek powierzył biskupowi ze Stanów Zjednoczonych Kevinowi Josephowi Farrellowi, który od 2007 r. kierował diecezją Dallas.

Papież mianował także abpa Vincenza Paglię prezesem Papieskiej Akademii „Pro Vita” – która będzie działała w łączności z nową dykasterią – i wielkim kanclerzem Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II, a funkcję jego rektora powierzył ks. Pierangelowi Sequeriemu.

Link do tekstu motu proprio

Link do chirografu do nowego prezesa Papieskiej Akademii „Pro Vita” i wielkiego kanclerza Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI