Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dialog zaczyna się od spotkania

· Papież Franciszek przypomina, że najskuteczniejszym antidotum na przemoc jest akceptacja różnicy ·

Najskuteczniejszym antidotum na przemoc jest «akceptacja różnicy jako źródła bogactwa i owocności». Dlatego – przypomniał Papież Franciszek uczestnikom sympozjum zorganizowanego z okazji pięćdziesięciolecia otwarcia w Rzymie Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i Islamistyki – podstawą wszelkiego doświadczenia dialogu musi być spotkanie, z którego «rodzi się pierwsze poznanie drugiego» i które uczy «przezwyciężania uprzedzeń i tego, co fałszywe», pozwalając, «by zacząć rozumieć drugiego według nowej perspektywy».

Podczas audiencji, która odbyła się w sobotę 24 stycznia rano w Sali Klementyńskiej, Papież zalecił, by nie zaniedbywać «ćwiczenia się w słuchaniu», które jest nie tylko «koniecznym warunkiem procesu wzajemnego zrozumienia i pokojowego współżycia», ale również «obowiązkiem pedagogicznym». Rodzi się z tego, wyjaśnił, potrzeba «odpowiedniej formacji, aby ludzie mając utrwaloną tożsamość, mogli wzrastać we wzajemnym poznaniu».

Franciszek przestrzegł przede wszystkim przed niebezpieczeństwem, jaki jest uwikłanie «w więzy pojednawczego synkretyzmu, który jest wszakże pusty i prowadzi do totalitaryzmu pozbawionego wartości». Aby tego uniknąć, trzeba rozwijać «silne poczucie odpowiedzialności», połączone z «cierpliwością i pokorą» i umiejętnością «pogłębionej analizy», ponieważ – wyjaśnił - «pobieżność i improwizacja mogą być mieć odwrotny skutek, a nawet być przyczyną trudności i zażenowania».

Potrzebne jest zatem «trwałe i nieustanne zaangażowanie, abyśmy w różnych sytuacjach i kontekstach nie byli nieprzygotowani». Papież zalecił «podejście naukowe inspirowane przez zdumienie i podziw», zachęcając, by «nie tracić busoli, jaką jest wzajemny szacunek i wzajemne uznanie». Dzięki tym przesłankom «można się zbliżyć do drugiego na czubkach palców, nie wznosząc pyłu, który sprawia, że niewiele widać ».

Również dziś rano Papież Franciszek przyjął uczestników ekumenicznego kolokwium zakonników i zakonnic, którym przypomniał trzy cechy, które powinny znamionować dążenie do jedności chrześcijan: «nie ma jedności bez nawrócenia», «nie ma jedności bez modlitwy» i «nie ma jedności bez świętości życia», a także uczonych zgromadzonych na międzynarodowym kongresie zorganizowanym przez wydział prawa kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego z okazji dziesiątej rocznicy opublikowania instrukcji «Dignitas connubii» o prowadzeniu spraw dotyczących orzeczenia nieważności małżeństwa w sądach diecezjalnych i międzydiecezjalnych.

Teksty przemówień Papieża:

z okazji pięćdziesięciolecia otwarcia Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i Islamistyki

do uczestników kolokwium ekumenicznego zakonników i zakonnic

do uczestników międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez wydział prawa kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI