Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dialog w miłości

· Papież do Światowej Rady Metodystycznej ·

„Wiara staje się namacalna przede wszystkim wtedy, kiedy nabiera konkretnej formy w służbie ubogim i zepchniętym na margines”. Swoją wizję ekumenizmu opartego na dziełach miłosierdzia oraz modlitwie przedstawił Papież Franciszek w przemówieniu skierowanym do delegacji Światowej Rady Metodystycznej, którą przyjął w czwartek 19 października rano.

Okazją tej audiencji były obchody 50-lecia nawiązania dialogu teologicznego metodystyczno-katolickiego, który po Soborze Watykańskim II położył kres epoce „obcości i podejrzeń”. Bowiem, jak przypomniał Franciszek, „prawdziwy dialog zachęca nieustannie do spotykania się z pokorą i szczerością, z pragnieniem uczenia się od siebie nawzajem, bez irenizmu i udawania”. Zresztą, powiedział, „jesteśmy braćmi, którzy po długim rozstaniu są szczęśliwi, że mogą się na nowo spotkać i wzajemnie odkryć, razem iść dalej”.

Nawiązując do niedawno opublikowanego dokumentu Komisji, skupionego na temacie świętości, Franciszek przypomniał postać założyciela ruchu metodystycznego Johna Wesleya, który „pragnął pomagać bliźniemu mieć święte życie”. W istocie „jego przykład i słowa zachęcają wielu do poświęcania czasu Pismu Świętemu i modlitwie, aby uczyć się poznawać Jezusa”. Stąd wezwanie, by pozwolić „nawzajem się umacniać przez dawanie świadectwa wiary”. Zważywszy na fakt, że „kiedy my, katolicy i metodyści, razem towarzyszymy i niesiemy ulgę w cierpieniu słabym i zepchniętym na margines – tym, którzy choć należą do naszych społeczeństw, czują się dalecy, nieznani, obcy – odpowiadamy na wezwanie Pana”.

W odniesieniu do nowej fazy dialogu, który ma wkrótce poświęcić się tematowi pojednania, Papież podkreślił, że „nie możemy mówić o modlitwie i miłości, jeśli, razem, nie modlimy się i nie zabiegamy o pełną komunię”.

Następnie Franciszek spotkał się z grupą młodych ludzi z Lyonu, przygotowujących się do studiów w zakresie ekonomii i finansów, którym zalecił, by „nie byli ślepo posłuszni niewidzialnej ręce rynku” i by byli wolni od niewoli pieniądza.

Przemówienie do delegacji Światowej Rady Metodystycznej po włosku 

Do młodzieży z Lyonu 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI