Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dialog, by uniknąć wojny

· Podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» w uroczystość Świętych Piotra i Pawła Papież Franciszek apeluje o położenie kresu przemocy w Iraku ·

Nowy apel Papieża Franciszka o położenie kresu przemocy w Iraku. W niedzielę 29 czerwca, podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański», Papież, przypominając dramatyczne wiadomości docierające z tego kraju, przyłączył swój głos do głosu biskupów irackich, proszących o chronienie, poprzez dialog, jedności i zgody narodowej. «Jestem blisko tysięcy rodzin, zwłaszcza chrześcijańskich, które musiały opuścić swoje domy – dodał potem Papież – i którym grozi poważne niebezpieczeństwo. Przemoc rodzi dalszą przemoc; dialog jest jedyną drogą do pokoju».

Nieco wcześniej w Bazylice Watykańskiej Biskup Rzymu przewodniczył Mszy św. w uroczystość świętych patronów Kościoła Rzymu, podczas której nałożył paliusz dwudziestu czterem metropolitom. W homilii, mówiąc o świadectwie wierności, jakie złożyli właśnie ci dwaj apostołowie, na nowo nawiązał do tematu, który jest mu bardzo bliski, do siły pozwalającej opierać się wszelkiemu zniewoleniu narzucanemu przez sprawujących władzę w tym świecie i do unikania wszelkich światowych pokus. I zwrócił się bezpośrednio do biskupów, by otrzymać, a wręcz sformułować odpowiedź. Postawił kwestię w kategoriach «strachu» i poszukiwania «duszpasterskiego schronienia». Zapytał: «Czy my – zadaję sobie pytanie – drodzy bracia biskupi, boimy się? Czego się boimy? A jeśli się boimy, jakiego szukamy schronienia, w naszym życiu duszpasterskim, by czuć się bezpiecznie? Czy szukamy poparcia tych, którzy dzierżą władzę w tym świecie? Czy ulegamy złudzeniu, jakie daje pycha, każąca szukać gratyfikacji i uznania, a nam wydaje się, że tam jesteśmy bezpieczni? Drodzy bracia biskupi, w czym szukamy poczucia bezpieczeństwa?»

«Naszym prawdziwym schronieniem - brzmiała jego odpowiedź – jest ufność w Bogu: oddala ona wszelki strach i wyzwala nas z wszelkiej niewoli i od wszelkiej światowej pokusy. Dziś Biskup Rzymu i inni Biskupi, zwłaszcza metropolici, którzy otrzymali paliusz, czujemy się pobudzeni przez przykład św. Piotra do zweryfikowania naszej ufności w Panu».

Homilia Papieża  

Przemówienie Papieża na «Anioł Pański» po włosku  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

28 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI