Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dialog międzyreligijny u podstaw nadziei na pokój

· Kardynał Pietro Parolin przemawiał na kongresie w Senacie Republiki Włoskiej ·

5 maja w Senacie Republiki Włoskiej odbył się kongres na temat: „Wolność religijna, prawa człowieka, globalizacja”. Kardynał Sekretarz Stanu przemawiał na temat: „Dialog międzyreligijny u podstaw nadziei na pokój”. Purpurat najpierw podkreślił konieczność zmierzania w tym kierunku, następnie przypomniał „długą drogę, jaką Kościół katolicki przebył w tej dziedzinie, przypominając, że Paweł VI zapoczątkował drogę do dialogu międzyreligijnego encykliką Ecclesiam suam, z 16 sierpnia 1964 r., a później w deklaracji Nostra aetate Soboru Watykańskiego II, opublikowanej 28 października 1965 r., zostało podkreślone, że Kościół „docenia we wszystkich religiach ową cząstkę prawdy i światła, którą każda z nich zawiera i wyznaje”. Później na mocy konstytucji apostolskiej Pastor Bonus z 28 czerwca 1988 r. została utworzona Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, „która stanowi architraw i centrum pobudzające dialog i inicjatywy do jego promocji”. Sekretarz Stanu przypomniał ponadto niektóre kluczowe momenty, „które zmieniły relacje pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi i między religiami, i które nadal wywołują wydarzenia zawsze nowe i ważne”. Wśród wymienionych przykładów jest „niedawne spotkanie Papieża Franciszka z rosyjskim Patriarchą Prawosławnym Cyrylem na Kubie, które rozpaliło tak wiele nadziei i entuzjazmu w Europie, na Bliskim Wschodzie i wśród chrześcijan na całym świecie”. Do innych bardzo ważnych wydarzeń, dodał, „należy spotkanie Pawła VI z ekumenicznym Patriarchą Atenagorasem, 5 stycznia 1964 r. (w Jerozolimie), św. Jana Pawła II z ekumenicznym Patriarchą Bartłomiejem I, 29 czerwca 1995 r. (w Rzymie, a następnie w 2002 i 2004 r.), potem Benedykta XVI, 29 listopada 2006 r. z tymże Bartłomiejem (w Stambule). W przemówieniu, które w całości zamieszczamy w załączniku poniżej, Parolin podkreślił, że dialog międzyreligijny staje się coraz bardziej jedną z głównych dróg do urzeczywistnienia wolności religijnej dla wszystkich ludzi i zabezpieczenia prawdziwej i stabilnej perspektywy spójności społecznej i pokoju.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

7 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI