Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dialog i poszanowanie dla współżycia na Kaukazie

· Podczas audiencji generalnej Papież wspomina podróż do Gruzji i Azerbejdżanu ·

„Oby wszystkie ludy kaukaskie żyły w pokoju i wzajemnym poszanowaniu”: tego życzy Papież nazajutrz po zakończeniu podróży międzynarodowej do Gruzji i Azerbejdżanu.

W środę 5 października rano, podczas audiencji generalnej, Papież przypomniał obecnym na placu św. Piotra wiernym główne etapy piętnastej międzynarodowej wizyty pontyfikatu. Wyrażając wdzięczność władzom cywilnym i kościelnym obu krajów, a w szczególności prawosławnemu patriarsze Eliaszowi i szejkowi muzułmanów na Kaukazie, podziękował również biskupom, kapłanom i zakonnikom. Następnie przypomniał, że podróż była „dalszym ciągiem i dopełnieniem wizyty odbytej w Armenii w czerwcu. W ten sposób mogłem – wyjaśnił – zrealizować projekt odwiedzenia wszystkich trzech krajów kaukaskich, by utwierdzić w wierze Kościół katolicki, który tam żyje, i zachęcić tamtejszą ludność do wejścia na drogę pokoju i braterstwa”.

Papież podkreślił, że „oba kraje mają bardzo stare korzenie historyczne, kulturowe i religijne, ale jednocześnie przeżywają nową fazę”, i nawiązał do trudności, które napotykają one „w różnych dziedzinach życia społecznego”. Dlatego, stwierdził, Kościół katolicki „jest wezwany do tego, by był obecny, by był blisko, zwłaszcza pod znakiem miłości i promocji ludzkiej; usiłuje on to czynić w komunii z innymi Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi oraz w dialogu z innymi wspólnotami religijnymi, pewien, że Bóg jest Ojcem wszystkich, toteż jesteśmy braćmi i siostrami”. Dlatego wezwał do „dążenia do spotkania i dialogu ze wszystkimi, którzy wierzą w Boga, by razem budować bardziej sprawiedliwy i braterski świat”.

Wcześniej w sali przy Auli Pawła VI Papież spotkał się z dyrekcją fundacji Vodafone, która przedstawiła mu projekt solidarnościowy dla studentów afrykańskich.

Po południu Papież będzie uczestniczył w Watykanie w spotkaniu z uczestnikami sympozjum na temat sportu i wiary – poprzedzonym przez audiencje prywatne dla sekretarza generalnego ONZ i przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – oraz w Nieszporach z udziałem prymasa Wspólnoty anglikańskiej, arcybiskupa Canterbury Justina Welby'ego, w rzymskim kościele św. Grzegorza al Celio.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI