Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dialog drogą do pokoju na Bliskim Wschodzie

· Audiencja dla prezydenta Państwa Palestyńskiego ·

Dziś przed południem, w sobotę 16 maja, Papież Franciszek przyjął na audiencji Mahmuda Abbasa, prezydenta Państwa Palestyńskiego, który następnie spotkał się z kard. Pietrem Parolinem, Sekretarzem Stanu, wraz z abpem Paulem Gallagherem, sekretarzem do spraw relacji z państwami. Prezydent Abbas w niedzielę 17 maja weźmie udział w kanonizacji dwóch błogosławionych Palestynek, za którą podziękował Papieżowi.

W trakcie serdecznych rozmów wyrażono wielką satysfakcję z osiągniętej zgody co do tekstu pełnego Porozumienia między stronami odnośnie do pewnych zasadniczych aspektów życia i działalności Kościoła katolickiego w Palestynie; zostanie ono podpisane w nieodległej przyszłości.

Następnie rozmawiano o procesie pokoju z Izraelem i wyrażono ufność, że zostaną na nowo podjęte bezpośrednie negocjacje między stronami, ażeby można było znaleźć sprawiedliwe i trwałe rozwiązanie konfliktu.W związku z tym ponowiono życzenie, by przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej Izraelczycy i Palestyńczycy podjęli stanowczo odważne decyzje na rzecz pokoju.

Wreszcie, odnośnie do konfliktów nękających Bliski Wschód, potwierdzono konieczność walki z terroryzmem oraz zwrócono uwagę na potrzebę dialogu międzyreligjnego.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI