Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Debata winna być szczera i z szerokim udziałem

· ​Zaprezentowano prace Synodu Biskupów poświęconego rodzinie, który rozpocznie się 4 października ·

Nie należy obawiać się dyskusji i konfrontacji. Najbliższe Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęconego rodzinie – które rozpocznie się w niedzielę 4 października Mszą św. odprawioną przez Papieża w Bazylice Watykańskiej – będzie przebiegało w taki sposób, aby dać więcej miejsca głosom 270 ojców, do których dołączy ok. 90 ojców, audytorów, ekspertów, współpracowników i bratnich delegatów. Zwrócił na to uwagę kard. Lorenzo Baldisseri, sekretarz generalny Synodu, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w piątek rano, 2 października, w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej.

Purpurat wskazał na zaoferowaną uczestnikom trojaką możliwość zabrania głosu podczas obrad: wypowiedzi przewidziane programem w trakcie kongregacji generalnych, miejsce przeznaczone na swobodne wypowiedzi pod koniec dnia oraz dyskusja w małych kręgach, podzielonych według stref językowych.

Jedną z nowości tego XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu, którego tematem jest „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”, jest właśnie liczba circuli minores – będzie ich trzynaście (jeden niemiecki, cztery angielskie, trzy hiszpańskie, dwa włoskie i trzy francuskie), a zatem o pięć więcej w porównaniu z poprzednim zgromadzeniem zwyczajnym, które odbyło się w 2012 r. Kolejną nowością jest publikowanie sprawozdań z prac circuli na zakończenie każdego tygodnia. Biorąc pod uwagę ich liczbę i mając na uwadze to, że obrady będą podzielone na trzy części – po jednej dla każdego działu Instrumentum laboris (poświęcone odpowiednio słuchaniu wyzwań związanych z rodziną, rozeznaniu powołania rodziny i misji rodziny w dzisiejszych czasach) – będzie to 39 sprawozdań, które zostaną upublicznione.

Na zakończenie prac zostanie zaprezentowany tekst końcowy, przegłosowany przez ojców synodalnych. I właśnie w poszanowaniu przejrzystości została ustanowiona komisja, która zajmie się opracowaniem relacji końcowej, wyznaczona przez Papieża. Komisja ma nadzorować opracowanie każdej z trzech części relacji, której tekst ostateczny zostanie przedstawiony w auli. Odnośnie do tego kardynał powiedział, że „chodzi o zharmonizowanie różnych stanowisk, jakie się ujawnią. Komisja dziesięciu zagwarantuje jak największą przejrzystość”. Ewentualne poprawki „zostaną dodane do tekstu końcowego, który zostanie odczytany w całości. Następnie odbędzie się głosowanie”. Na zakończenie trzech tygodni „powstanie tekst będący owocem refleksji i różnych wypowiedzi ojców synodalnych”. W każdym razie nie będzie żadnych przeszkód w dyskusji, jak zresztą, przypomniał purpurat, było podczas prac Soboru Watykańskiego II.  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI