Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Data, którą należy pamiętać

· Nowy cykl audiencji generalnych Papieża Franciszka na temat sakramentów ·

Czy dziś jest jeszcze sens mówić o chrzcie? Czy może stał się on tylko aktem formalnym, który ostatecznie sprowadza się do sprawowania obrzędu, którego często nawet nie pamięta się daty? Jest to temat, do którego Papież Franciszek powracał niejednokrotnie. Również dziś rano, w środę 8 stycznia, w czasie pierwszej audiencji generalnej w nowym roku raz jeszcze postawił wiernym zgromadzonym na placu św. Piotra znane już pytanie: „Ilu z was pamięta datę swojego chrztu? Podnieście rękę”. Po czym to samo jak zwykle stwierdzenie z rozczarowaniem: „No cóż, niewielu”.

Papież Franciszek nie stracił okazji, rozpoczynając nowy cykl cotygodniowych katechez, skoncentrowanych na sakramentach, by na nowo zadać pytanie o datę chrztu. On sam przypomniał, że wielokrotnie poruszał z wiernymi tę kwestię, aby potwierdzić, że chrzest, pierwszy z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, „jest aktem, który dotyka głębi naszego istnienia”. Jest to bowiem chwila, w której „zostajemy zanurzeni – powiedział dziś rano – w tym niewyczerpanym źródle życia, którym jest śmierć Jezusa”.

Pomimo tego „wielu z nas nie ma najmniejszego wspomnienia z przyjęcia tego sakramentu”. Jest to sytuacja naturalna, przyznał Papież, „skoro zostaliśmy ochrzczeni zaraz po urodzinach”. Ale to nie usprawiedliwia faktu pozostawania w nieświadomości co do wydarzenia, które stało się początkiem nowej nadziei dla naszego życia. Nadziei, przypomniał Papież, której „nikt nie może zgasić”. Dlatego właśnie „powinniśmy obudzić pamięć o naszym chrzcie”. I wyznaczył wiernym „zadanie domowe”: postarać się poznać datę swojego chrztu.

Po katechezie Papież Franciszek, pozdrawiając różne grupy obecne na audiencji, zwrócił się do wiernych, którzy przybyli z krajów Bliskiego Wschodu, zwłaszcza z Syrii i z Iraku, przypominając im, że chrzest „uzdalnia do przebaczenia i miłowania wszystkich, także nieprzyjaciół”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI