Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Dar dla innych

· Podczas audiencji generalnej Papież przypomina, że Duch wprowadza do życia Kościoła ·

„Dar Ducha Świętego wydaje w przyjmujących bierzmowanie” owoce, dzięki którym „oni sami stają się darem dla innych”. Podkreślił to Papież, kontynuując katechezy na temat bierzmowania podczas audiencji generalnej w środę 6 czerwca na placu św. Piotra.

Papież w swojej refleksji wyszedł od aspektu daru. „Łask Bożych”, przypomniał w związku z tym, nie otrzymujemy po to, by je sobie zachować, „tak jakby dusza była magazynem”, lecz „aby je dawać innym”. E „właśnie Duch Święty pozwala nam przezwyciężyć koncentrację na swoim 'ja', by nas otworzyć na 'my' wspólnoty”.

Bierzmowanie łączy zatem jeszcze „mocniej” wszystkich ochrzczonych „jako żywe członki z mistycznym ciałem Kościoła”. W którym, sprecyzował Franciszek, nie ma „panów” - nie są nimi Papież, biskupi, kapłani” - ani też „inni”: wszyscy tworzą Kościół i „na wszystkich spoczywa odpowiedzialność za wzajemne uświęcanie się, wzajemną opiekę”.

„Musimy myśleć o Kościele jak o żywym organizmie, złożonym z osób, które znamy i z którymi razem wędrujemy, a nie jak o rzeczywistości abstrakcyjnej i dalekiej”, potwierdził Papież. I podkreślił, że „bierzmowanie wiąże z Kościołem powszechnym rozproszonym po całej ziemi, włączając aktywnie bierzmowanych w życie Kościołów partykularnych, do których należą, z biskupem na czele”.

Tę „inkorporację kościelną” wyraża w sposób wymowny znak pokoju, który kończy obrzędy bierzmowania. „My w bierzmowaniu – wyjaśnił Papież – otrzymujemy Ducha Świętego i pokój: ten pokój, który mamy przekazać innym”. A to „oznacza harmonię, oznacza miłość między nami, oznacza pokój”. Dlatego nie należy pozwalać na obmowę we wspólnocie. „Jeśli otrzymaliśmy znak pokoju mocą Ducha Świętego, musimy być mężczyznami i kobietami budującymi pokój, nie możemy niszczyć językiem pokoju, który uczynił Duch”, przestrzegł Franciszek, przypominając, że „gadanina nie jest dziełem Ducha Świętego, nie jest dziełem jedności Kościoła”, ponieważ „niszczy to, co robi Bóg”. Stąd wezwanie do wiernych: przestańmy obmawiać!”.

Na zakończenie Papież powtórzył, że „nikt nie otrzymuje bierzmowania tylko dla siebie, lecz po to, by przyczyniać się do wzrostu duchowego innych”. I wezwał bierzmowanych, by „nie 'więzili w klatce' Ducha Świętego, by nie stawiali oporu powiewowi, który tchnie, by ich pobudzić do posuwania się naprzód w wolności, nie tłumili płonącego ognia miłości, która każe poświęcać życie Bogu i braciom”.

Audiencja generalna po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI