Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Człowiek w komunii z Bogiem i braćmi

· Św. Saba w liturgii bizantyjskiej ·

Bł. Paweł VI w latach 1964-1965 wykonał dwa profetyczne gesty w stosunku do Kościołów prawosławnych tradycji bizantyjskiej: było to zwrócenie (moglibyśmy powiedzieć translacja) relikwii św. Andrzeja apostoła miastu Patras oraz mnicha św. Saby noszącemu jego imięklasztorowi na pustyni w pobliżu Betlejem. W 2004 r. św. Jan Paweł II zwrócił stolicy patriarchalnej w Konstantynopolu, na ręce ekumenicznego patriarchy Bartłomieja, relikwie św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Jana Chryzostoma. Apostołowie i ojcowie czczeni w ich relikwiach stają się świadkami, męczennikami w drodze do pełnej komunii między Kościołami chrześcijańskimi Wschodu i Zachodu. Postać mnicha św. Saby, który umarł w 532 r., jest otaczana wielką czcią na Wschodzie. Jest on jedną z najważniejszych osobowości w rozwoju monastycyzmu w Palestynie. Urodził się w Kapadocji ok. 439 r. i właśnie w Palestynie rozpoczął swoją drogę życia monastycznego, od cenobityzmu do eremityzmu. Ok. 478 r. założył Wielką Ławrę, ośrodek monastyczny, który odegrał ważną rolę w rozwoju monastycyzmu w regionie, w wierności chalcedońskiemu wyznaniu wiary chrześcijańskiej. Saba umarł 5 grudnia 532 r. i tego dnia w kalendarzu bizantyjskim obchodzone jest jego święto.

Teksty liturgiczne tego święta uwypuklają pewne aspekty życia św. Saby, które stanowią niemal ikonę mnicha i każdego chrześcijanina. Życie św. Saby jako mnicha i ojca mnichów jest obecne w tekstach liturgicznych poprzez dwa obrazy, które opiewają go jako mieszkańca i kolonizatora pustyni: «Uczyniłeś z pustyni miasto, gdzie żyje się według mądrości, o światło ojców, Sabo, ojcze nasz o boskim umyśle, i dzięki tobie stała się ona duchowym rajem, pokrytym boskimi kwiatami: rzeszą mnichów».

Manuel Nin

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI