Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Człowiek nie jest towarem

· W przesłaniu z okazji Kampanii Braterstwa w Brazylii Papież potępia handel ludźmi i przemoc w rodzinach, a podczas audiencji generalnej mówi o Wielkim Poście jako okazji do wyzbycia się przyzwyczajenia do zła ·

Nie możemy pozostawać obojętni wiedząc, że istnieją istoty ludzkie traktowane jak towar, dzieci adoptowane w celu pobierania organów do przeszczepu, kobiety oszukiwane i kierowane na drogę prostytucji, pracownicy pozbawieni praw i głosu: „To jest handel ludźmi”.

Mocne potępienie najpoważniejszych przestępstw przeciwko ludzkości jest istotą przesłania Papieża Franciszka z okazji tradycyjnej Kampanii Braterstwa, która będzie cechować w Brazylii drogę wielkopostną. Przesłanie Papieża, ogłoszone rano w Środę Popielcową, 5 marca – nawiązując do tematu „Braterstwo i handel ludźmi”, zaproponowanego dla Kampanii przez biskupów brazylijskich – wymienia bolączki, które oszpecają oblicze nie tylko tych, którzy są traktowani jak towar albo „jak przedmiot, produkt wystawiony do sprzedaży bądź służący do zaspokojenia niemoralnych żądz, ale także tych, którzy pozostają niewzruszeni wobec tych rzeczy. I mówi o konieczności głębokiego rachunku sumienia, który pozwoli uświadomić sobie, że „godność człowieka jest taka sama w każdej istocie ludzkiej”.

To samo w gruncie rzeczy zalecał Papież dziś rano także wiernym zgromadzonym na placu św. Piotra na audiencji generalnej. Przedstawił im obraz serca, które się narkotyzuje wskutek „przywyknięcia do postaw niechrześcijańskich”. A właśnie Wielki Post jest wymownym okresem, powiedział, który należy przeżywać jako okazję do tego, aby „wyzbyć się utrwalonych przyzwyczajeń i rozleniwiającego przywyknięcia do zła”.

Są dwa wezwania, na które, według Papieża, muszą odpowiedzieć chrześcijanie. Pierwsze to uświadomienie sobie „wspaniałości Pana” i w konsekwencji ofiarowanie osobistego wysiłku nawrócenia. Trudniejsze wydaje się drugie: żyć do końca zgodnie z własnym chrztem. Oznacza to, zdaniem Papieża, nie przyzwyczajać się do sytuacji degradacji i nędzy, które napotykamy, gdy chodzimy ulicami naszych miast i naszych wiosek. „Istnieje niebezpieczeństwo – przestrzegł – że pogodzimy się biernie z pewnymi postawami i nie będą nas dziwić smutne realia, jakie są wokół nas. Przyzwyczajamy się do przemocy, jakby to była codzienna wiadomość do przewidzenia z góry; przyzwyczajamy się do tego, że bracia i siostry śpią na ulicy, że nie mają dachu, pod który mogliby się schronić. Przyzwyczajamy się do uchodźców, uciekających w poszukiwaniu wolności i godności, którzy nie są przyjmowali tak, jak by należało”. Stąd potrzeba nawrócenia serc.

Tekst przesłania Papieża z okazji Kampanii Braterstwa w Brazylii 

Tekst katechezy Papieża z audiencji generalnej

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 maja 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI