Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Coraz bardziej podzielana droga

· Ze Wspólnotami kościelnymi z kręgu protestanckiego ·

W 2012 r., w którym rozpoczął się Rok Wiary, zostały wzmożone relacje z ewangelikami reformowanymi, baptystami, anabaptystami i innymi Wspólnotami chrześcijańskimi. Zapoczątkowany został nowy międzynarodowy dialog trójstronny między katolikami, luteranami i mennonitami. Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów (ŚRK) zakończyła prace nad nowym dokumentem o porozumieniu. Krótko mówiąc, rok ten upłynął pod znakiem zakończenia niektórych dialogów, kontynuacji innych, nawiązania jeszcze innych, przy czym wszystkie miały na celu promowanie coraz większej jedności w wierze na drodze dążenia do widzialnej jedności chrześcijan, będącej celem ruchu ekumenicznego. Kościół katolicki, choć nie należy do ŚRK, jest pełnoprawnym członkiem Komisji „Wiara i Ustrój”, mając 12 na 120 członków (10%). W stałym Komitecie Komisji „Wiara i Ustrój”, składającym się z 30 członków, jest trzech katolików na 30 (również 10%). Komisja „Wiara i Ustrój” została określona przez ŚRK jako „najbardziej reprezentatywne forum teologiczne chrześcijaństwa”. W 2012 r. stały Komitet obradował w Penang w Malezji w dniach od 16 do 23 czerwca. Przy tej okazji podjęto wiele decyzji, które wpłyną na przyszłe prace Komisji „Wiara i Ustrój”. Wniesiono poprawki do statutów z myślą o zmniejszeniu liczby członków Komisji, aby na powrót uzdolnić ją do prowadzenia badań i oceny tekstów. Nowa Komisja „Wiara i Ustrój” będzie jedną organizacją, składającą się z 40 członków, których 10% stanowić będą katolicy (4), mianowani przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan (PCPUC). Kierować nią będzie moderator wraz z 25 wicemoderatorami. Przynajmniej jeden z nich, wywodzący się z członków Komisji, będzie katolikiem, wyznaczonym przez PCPUC. Nowa Komisja „Wiara i Ustrój” rozpocznie działalność w 2015 r. a zakończy w 2022 r.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI