Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Coraz bardziej katolicki

· ​Podróż Papieża w prasie międzynarodowej ·

Była to «radykalna podróż radykalnego Papieża», syntetyzuje ją w jednym zdaniu Jean-Marie Guénois w swoim komentarzu opublikowanym we francuskim dzienniku «Le Figaro» z 13 lipca. Tak więc Guénois koncentruje swoją analizę na radykalizmie przesłania Papieża, temacie, który «streszcza głęboki sens dwudziestu dwóch przemówień wygłoszonych w obecności milionów osób» i na najbardziej sugestywnym geście, jakim było przed wejściem do samolotu do Rzymu pytanie o fundamentalny wybór między dwoma sztandarami, szatana i Chrystusa. Obraz ten, drogi tradycji ignacjańskiej, został przełożony na język współczesny poprzez zestawienie dwóch koszulek różnych drużyn, nieustannie ze sobą walczących. Z kim chcemy rozegrać mecz życia? - pyta Papieża wiwatujące tłumy – Komu będziemy kibicować?

Trafnym i syntetycznym sloganem posługuje się również Juan G. Bedoya w swoim komentarzu, opublikowanym w «El País» 12 lipca, poświęconym Papieżowi, który z czasem jawi się «coraz bardziej katolicki, a mniej rzymski». W ciągu sześciu dni, pisze Bedoya, podróżując przez trzy najuboższe kraje Ameryki Łacińskiej, Franciszek zmienił kompletnie obraz Kościoła rzymskiego, mającego coraz mniej zwolenników na tym kontynencie.

Zaraz po zakończeniu podróży można powiedzieć, że Franciszek zaczął nową «konkwistę Ameryki», radykalnie odmienną od wojskowej konkwisty w przeszłości.

«International New York Times» - w wydaniu z 13 lipca – podkreśla, że Papież podczas podróży na nowo dokonał ostrej krytyki kapitalizmu: krytyki, z którą wielokrotnie występował podczas pontyfikatu. Przemożne pragnienie gromadzenia bogactw nie jest niczym innym jak «wyrafinowaną dyktaturą», która zniewala. I tak, wracając do swojej ziemi rodzinnej, Papież – mówi dalej komentarz w «International New York Times» - jeszcze raz położył akcent na nierównościach tworzonych przez kapitalizm, uznając w nim podskórną przyczynę globalnej niesprawiedliwości i pierwszą przyczynę zmian klimatycznych.

Na stronie internetowej «Tygodnika Powszechnego» franciszkanin o. Kasper Kaproń pisze, że ta pielgrzymka z pewnością przejdzie do historii jako jedno z ważniejszych wydarzeń obecnego pontyfikatu. I cytuje słowa Franciszka, który mówi, że «słowo centralne w duchowości chrześcijańskiej, to gościnność».

Również «The Guardian» w poniedziałek 13 lipca pisze, że Papież jeszcze raz zabrał głos w obronie ludów tubylczych. Znacząca w związku z tym była wizyta w niedzielę 12 lipca w Bañado Norte, bardzo ubogiej części Asunción, podczas której powtórzył jedną z kluczowych idei swojego pontyfikatu: ubodzy nie powinni być pozostawiani na marginesie społeczeństwa. Zresztą, jak pisze Gian Guido Vecchi w «Corriere della Sera», również 13 lipca, «dopiero w barrio stają się zrozumiałe do głębi słowa powtarzane przez Franciszka w tych dniach».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI