Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Codzienny sąd ostateczny

· Papież Franciszek podczas audiencji generalnej mówi o życiu wiecznym i przypomina o kampanii «Jedna rodzina ludzka, żywność dla wszystkich» ·

«Sąd ostateczny już trwa, zaczyna się teraz, podczas naszej egzystencji». Tą «sugestią», zaczerpniętą z Ewangelii św. Mateusza posłużył się Papież Franciszek dziś, w środę 11 grudnia rano, podczas rozważania o Credo, przedstawionego podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra.

Ten osąd, wyjaśnił, «wydawany jest w każdym momencie życia, jako sprawdzian oceniający nasze przyjęcie z wiarą zbawienia, obecnego i działającego w Chrystusie, bądź naszego niedowiarstwa i wynikającego z niego zamknięcia się w sobie». Nie należy jednak odczuwać strachu, powiedział na początku spotkania we wprowadzeniu do katechezy. Ewangelia jest bowiem jasna w tej kwestii i wyjawia, jak będzie wyglądał ten moment. Jest to w każdym razie «tajemnica, która niemal instynktownie budzi w nas uczucie lęku – przyznał Papież – a nawet niepokoju. Jeśli jednak zastanowimy się dobrze nad tą rzeczą, może ona sprawić tylko, że serce chrześcijanina będzie rosło, a także stać się motywem pociechy i ufności», zwłaszcza jeśli będzie widziana w świetle objawienia chrześcijańskiego. Tym, co w rzeczywistości nas czeka na końcu drogi, jest sąd Boży, na którym jednak, zapewnił Papież, nie będziemy sami: «Sam Jezus w Ewangelii Mateusza zapowiada, że na koniec ci, którzy Go naśladowali, zajmą miejsca w Jego chwale, by sądzić razem z Nim». Tak więc to my musimy starać się o to, by zasiąść obok Jezusa, otwierając się na Jego miłość i prosząc Go o przebaczenie. «Wszyscy jesteśmy grzesznikami», powtórzył Ojciec Święty, lecz Jezus jest zawsze gotowy nam przebaczyć i napełnić nas swoim miłosierdziem. «Tak więc to my – zakończył – możemy stać się w pewnym sensie swoimi sędziami, sami skazując siebie na wyłączenie z komunii z Bogiem i z braćmi».

Po wygłoszeniu katechezy Papież, pozdrawiając obecne na placu grupy, przypomniał hasło zainicjowanej przez Caritas internationalis kampanii walki z głodem: «Jedna rodzina ludzka, żywność dla wszystkich». Skierował też do mieszkańców Ameryki przesłanie z życzeniami w przeddzień święta Matki Bożej z Guadalupe, patronki całego kontynentu.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI