Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

To, co jest lepsze dla wszystkich

· ​Po przybyciu do Boliwii Papież przypomina, że ze wspólnego dobra rodzi się spójność ludu ·

Od dobrobytu do wspólnego dobra, od tego, «co jest lepsze dla mnie» do tego, «co jest lepsze dla wszystkich»: oto kluczowe «przejście», które «daje spójność ludowi» i pozwala wznieść się spojrzeniem ponad indywidualistyczne horyzonty i partykularne interesy. Na rozpoczęcie wizyty w Boliwii, będącej drugim etapem podróży do Ameryki Łacińskiej, Papież Franciszek wybrał na swoich rozmówców przedstawicieli świata polityki, kultury i organizacji społecznych kraju, tych, na których spoczywa «odpowiedzialność za wnoszenie wkładu w budowanie jedności i rozwoju społecznego». Im to Papież wskazał drogę do urzeczywistnienia kraju na miarę człowieka, niezamkniętego w sobie i niebędącego niewolnikiem partykularnych interesów, lecz zaangażowanego w «szczery i otwarty dialog o problemach» i potrafiącego raczej «budować mosty» niż «wznosić mury». Na tej drodze chrześcijanie są gotowi wnieść swój wkład, począwszy od światła wiary, «która – wyjaśnił Franciszek – nie zaciemnia, lecz oświeca i wskazuje kierunek w duchu poszanowania sumienia i dziejów każdego człowieka i każdego społeczeństwa ludzkiego». Do tematów, które znalazły się w centrum spotkania z władzami cywilnymi w środę 6 lipca wieczorem w katedrze w La Paz, Papież nawiązał również w pierwszym przemówieniu wygłoszonym na lotnisku El Alto, gdzie przybył po południu z Ekwadoru. W obecności prezydenta Moralesa Papież wyraził uznanie dla «ważnych kroków» poczynionych przez kraj w kierunku coraz szerszego uczestnictwa w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym. Lecz zalecił również umacnianie ducha współpracy i dialogu w perspektywie integralnego rozwoju ludu: rozwoju, który – podkreślił – potrzebuje wspólnych wartości i ideałów, by do nich zmierzać.

Przemówienie wygłoszone w sanktuarium maryjnym Nuestra Señora del Quinche 

Tekst wręczony podczas spotkania w sanktuarium 

Po przybyciu do Boliwii 

Do władz cywilnych Boliwii  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI