Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Chrześcijaństwo jest religią ufności

· Podczas audiencji generalnej Papież zachęca, by modlić się do Boga Ojca z Duchem Jezusa ·

Chrześcijaństwo nie jest «religią strachu, lecz ufności i miłości», ponieważ objawia człowiekowi prawdziwą naturę Boga, który pozwala nazywać siebie «ojcem». Przypomniał o tym Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w środę 23 maja na placu św. Piotra, wzywając wiernych do «cieszenia się na modlitwie pięknem tego, że są przyjaciółmi, więcej, dziećmi Boga, i mogą zwracać się do Niego z poufałością i zaufaniem, jakie łączą dziecko z kochającymi je rodzicami».

«Ojcostwo Boga», zauważył w związku z tym Papież, jest prawdą, która dociera do dzisiejszego człowieka z trudem. Również dlatego, że nieobecność ojca w życiu dzieci stanowi «wielki problem naszych czasów». Ewangelia Chrystusa objawia nam natomiast, kim jest i jak postępuje «prawdziwy ojciec», pokazując «w głęboki sposób, co to znaczy, że Bóg jest naszym Ojcem».

Dwojaki wymiar Bożego ojcostwa ukazuje Pismo Święte. «Przede wszystkim – wyjaśnił Papież – Bóg jest naszym Ojcem, ponieważ jest naszym Stworzycielem». Dla Niego zatem «nie jesteśmy istotami bezimiennymi, bezosobowymi, lecz każdy z nas nosi imię», o czym świadczą wzruszające słowa Psalmu 119: «Twe ręce mnie uczyniły i ukształtowały». Prócz tego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Syna potwierdzają raz jeszcze naszą «przynależność» do Ojca, ponieważ w ten sposób «rzeczywiście po stworzeniu staliśmy się z Jezusem przybranymi dziećmi», «w nowy sposób, w nowym wymiarze».

Wyjaśnia to naturalną skłonność człowieka do modlitwy. «Nie moglibyśmy modlić się – stwierdził Papież - gdyby w głębi naszego serca nie było wpisane pragnienie Boga, pragnienie, by być dziećmi Boga. Homo sapiens od samego początku zawsze szuka Boga, usiłuje rozmawiać z Bogiem, ponieważ Bóg zapisał się w naszych sercach».

Modlitwa nie jest zresztą zwykłym gestem indywidualnym, lecz aktem całego Kościoła. «Kiedy zwracamy się do Ojca w naszym wnętrzu, w ciszy i skupieniu – powiedział Benedykt XVI – nigdy nie jesteśmy sami. Jesteśmy włączeni w wielką modlitwę Kościoła, w wielką symfonię, którą wspólnota chrześcijańska, rozsiana po całej ziemi i w każdym czasie kieruje do Boga».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI